โรงเรียนนานาชาติเสรีมูเลียซาร์จานาใช้ Dugga สําหรับการสอบดิจิทัล

โรงเรียนนานาชาติเสรีมูเลียซาร์จานาใช้ Dugga สําหรับการสอบดิจิทัล

Joel Canoza Espiritu รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ Seri Mulia Sarjana Seri Mulia Sarjana (SMIS) เป็นโรงเรียนพหุวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าในบรูไนดารุสซาลามโดยมีนักเรียนจากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก มีความภาคภูมิใจใน ...
ผู้ชนะรางวัลครู Dugga 2022

ผู้ชนะรางวัลครู Dugga 2022

คณะกรรมการตัดสินได้คัดเลือกผู้ชนะรางวัล Teacher Award 2022 จากความพยายามอย่างยอดเยี่ยมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่โรงเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพและความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และการประเมิน พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น...