งานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นถึงเกรดที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการประเมิน Dugga เพื่อการศึกษา

งานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นถึงเกรดที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการประเมิน Dugga เพื่อการศึกษา

งานวิจัยอิสระใหม่ที่ดําเนินการที่สถาบันเทคโนโลยีอัลเบอร์ตาตอนใต้ (SAIT) แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ก้าวล้ําซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทั่วโลก ในขณะที่การวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการใช้แพลตฟอร์มการประเมินดิจิทัลของ Dugga สามารถประหยัดได้มาก