ทําการสอบทุกประเภทกับ DUGGA ในทีม MICROSOFT

ทําการสอบทุกประเภทกับ DUGGA ในทีม MICROSOFT

26 พฤษภาคม 2020 14.00 น. อย่าพลาดกิจกรรมนี้! Microsoft และ Dugga นําเสนอเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้และการประเมินแบบดิจิทัล พบกับ Joke Palmqvist หัวหน้าโรงเรียนและการศึกษาระดับอุดมศึกษา Microsoft Education พบกับครูผู้ก่อตั้ง Dugga ด้วย,...