Skolon และระบบการตรวจสอบดิจิตอลดักก้าเริ่มต้นความร่วมมือ

Skolon และระบบการตรวจสอบดิจิตอลดักก้าเริ่มต้นความร่วมมือ

"การเสนอโอกาสทางดิจิทัลสําหรับการทดสอบและการสอบที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราได้เห็นความต้องการสําหรับเทศบาลชานเมือง เนื่องจากโรงเรียนกําลังกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น Dugga ไม่เพียง แต่ช่วยให้สภาพแวดล้อมการประเมินที่ปลอดภัย แต่ยังเป็นโซลูชันที่ราบรื่นสําหรับทั้งสอง ...