ดักก้าทําให้แพลตฟอร์มพร้อมใช้งานสําหรับครูเพื่อเปิดใช้งานการเรียนรู้และการประเมินทางไกลเนื่องจากไวรัสโคโรนา

ดักก้าทําให้แพลตฟอร์มพร้อมใช้งานสําหรับครูเพื่อเปิดใช้งานการเรียนรู้และการประเมินทางไกลเนื่องจากไวรัสโคโรนา

โรงเรียนหลายแห่งในปัจจุบันกําลังใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ Dugga อยู่แล้ว เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตอนนี้ Dugga ได้เปิดการเข้าถึงแพลตฟอร์มให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกแห่งเพื่อให้สามารถเรียนรู้จากระยะไกลด้วยประเภทต่างๆ...