ศูนย์ธุรกิจภาษานานาชาติ (ILBC) เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสําหรับการประเมินการเรียนรู้ในอนาคตในเอเชีย

ศูนย์ธุรกิจภาษานานาชาติ (ILBC) เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสําหรับการประเมินการเรียนรู้ในอนาคตในเอเชีย

ศูนย์ธุรกิจภาษานานาชาติ (ILBC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 เพื่อตอบสนองความต้องการโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพในภาคการศึกษา ตั้งแต่นั้นมา ILBC ได้มีบทบาทบุกเบิกในภาคการศึกษาเอกชน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจาก ...