คณะกรรมการการศึกษาก้าวไปอีกขั้นสู่ยุคดิจิทัล

คณะกรรมการการศึกษาก้าวไปอีกขั้นสู่ยุคดิจิทัล

ในเขตเทศบาล Alingsås การทําให้เป็นดิจิทัลอยู่ในวาระการประชุมสูง ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงนี้นักเรียนและนักเรียนที่ Alströmergymnasiet และ Campus Alingsås จะสามารถทําการทดสอบและประเมินความรู้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ หลังจากดําเนินการโดยตรง...