ข้อดีของ DUGGA - GAMECHANGER เพื่อการศึกษา

ข้อดีของ DUGGA - GAMECHANGER เพื่อการศึกษา

18 เมษายน 2021 เวลา 16:30 น. วิทยากร CEST: Charles Stork, ผู้อํานวยการ – SLB Diensten แคลร์ อาร์โนลด์, ภูมิศาสตร์ครู – KSE Jack Aerts, ผู้จัดการโครงการ – กระแสงาน Dylan Dawson, ผู้จัดการฝ่ายความสําเร็จของลูกค้า – Dugga กิจกรรมนี้จัดขึ้นในภาษาดัตช์! ด้วย Dugga คุณสามารถสร้างระบบดิจิทัล...