ดักกา คิกสตาร์ทบิลด์นิ่ง

ดักกา คิกสตาร์ทบิลด์นิ่ง

ก.ย. 2021 13-17 กันยายน 2021 (การฝึกอบรมเหล่านี้จัดขึ้นในสวีเดน) Utbildare: Gunnar Falk Format: via Teams Välj ett datum som passar och få värdefulla tips och en genomgång av hela flödet för att skapa prov, schemalägga prov, genomföra prov,...