วิทยาลัยเกตเวย์เริ่มใช้ระบบการประเมินดิจิทัลของสวีเดนที่ได้รับรางวัล Dugga

วิทยาลัยเกตเวย์เริ่มใช้ระบบการประเมินดิจิทัลของสวีเดนที่ได้รับรางวัล Dugga

เกตเวย์กรุ๊ปได้ลงทะเบียนกับ Dugga Assessment บริษัท Edtech ของสวีเดนเพื่อรวม Dugga ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการประเมินดิจิทัลที่ล้ําสมัยเพื่ออํานวยความสะดวกในกระบวนการสอนและการเรียนรู้ของโรงเรียน Dugga เป็นแพลตฟอร์ม (พีซี, Mac, Chromebook, iPads) และ ...