Dugga Digital Assessment และ SoftwareOne ผนึกกําลังระดับโลกเพื่อมอบโซลูชันการศึกษาที่ดีขึ้นทั่วโลก

Dugga Digital Assessment และ SoftwareOne ผนึกกําลังระดับโลกเพื่อมอบโซลูชันการศึกษาที่ดีขึ้นทั่วโลก

ตอนนี้ Dugga Assessment สามารถเร่งการเติบโตต่อไปได้ด้วยความร่วมมือระดับโลกกับ SoftwareOne Dugga Digital Assessment ผู้ให้บริการโซลูชันการประเมินดิจิทัลชั้นนําสําหรับภาคการศึกษาได้ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ SoftwareOne ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําด้าน...