ปฏิวัติการศึกษากับเทศบาลคริสเตียนสตัด

ปฏิวัติการศึกษากับเทศบาลคริสเตียนสตัด

เรายินดีที่จะต้อนรับลูกค้าใหม่ของเรา Kristianstad Municipality! เรากําลังปฏิวัติการศึกษาผ่านการสอบดิจิทัลเพื่อผลลัพธ์🚀🧡การเรียนรู้ที่ดีขึ้น #DuggaEdu #DuggaCommunity #Kristianstad