การใช้ Dugga สําหรับผู้สอนของโปรแกรมนักบําบัดโรคด้วยตนเอง - YogaMana Östermalm, สตอกโฮล์ม

การใช้ Dugga สําหรับผู้สอนของโปรแกรมนักบําบัดโรคด้วยตนเอง - YogaMana Östermalm, สตอกโฮล์ม

"YogaMana Östermalm ในสตอกโฮล์มใช้ Dugga เป็นโปรแกรมการสอบในโปรแกรมนักบําบัดโรคแบบรักษาตัวเองใหม่ของเรา เป็นการศึกษาที่ไม่เหมือนใครซึ่งนักวิจัยแพทย์นักโภชนาการและนักบําบัดโยคะร่วมกันฝึกอบรมผู้เข้าร่วมในการรักษาตัวเองและการทํางาน