Ny forskning visar att Dugga Assessment for education ger bättre betyg och ökat välbefinnande

Ny oberoende forskning som utförts vid Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) visar banbrytande resultat som kan vara till nytta för utbildning världen över. Tidigare forskning har visat att användningen av Duggas digitala bedömningsplattform kan spara mycket tid för lärarna, men nya resultat visar nu att bedömningsplattformen till och med kan förbättra elevernas inlärningsresultat med 75 % och öka välbefinnandet med 60 %. Allt detta samtidigt som lärarnas tidseffektivitet ökar med 98 %.

Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) är en av de äldsta och mest kända kanadensiska yrkeshögskolorna med över 14 000 studenter från mer än 100 länder. SAIT:s vision är att vara en global ledare inom tillämpad utbildning och teknikbaserad färdighetsträning. För att hitta den bästa lösningen för att leverera bedömningar online utvecklades ett forskningsprojekt vid SAIT. Efter att ha kartlagt marknaden för alternativa lösningar fokuserade man på Dugga, den prisbelönta digitala bedömningsplattformen. 

Studien inleddes hösten 2021 och under åtta månader deltog tekniska studenter i tio länder runt om i världen i en serie av 33 bedömningar. Studien syftade till att testa Duggas praktiska möjligheter i utbildningen.

"Resultaten bekräftade att Dugga-plattformen har en enastående förmåga att förbättra elevernas ämnesinlärning med 75 %, deras stressfaktor minskade med 60 % och en 10-procentig förbättring av klassens genomsnittsbetyg dokumenterades. Dessutom minskade den examinationsrelaterade stressen tydligt och välbefinnandet förbättrades", säger Dr Amir Fard vid Southern Alberta Institute of Technology.

En sammanfattning av studenternas anonyma feedback visade att mer än 96 % av studenterna var mycket nöjda/tillfredsställda med sin Dugga-upplevelse.

"Vi är mycket glada över att få ta del av resultaten av denna nya oberoende forskningsstudie. Det ger hela vårt team en energikick för att fortsätta utveckla vår plattform för att hjälpa skolor över hela världen att förbättra inlärningsresultat och välbefinnande med kvalitet och jämlikhet i bedömningen", säger Dr Claudia Rademaker och Dr Patrik Nilsson, medgrundare av Dugga.

relaterade inlägg