En helhetslösning för alla typer av prov

Lärare, få hela jobbet gjort på en enda plattform: bättre, snabbare och gladare! Boka en demo så berättar vi mer.

 

varför dugga?

lätt att använda

Enkelt, flexibelt och integrerbart med flera plattformar i skolans digitala ekosystem (Google, Microsoft mfl)

integrera

En del av skolans digitala ekosystem - sömlösa integrationer med O365/Teams, Google G-suite, LMSer och andra populära lärplattformar

N

rättvis

Anonym rättning och bedömning för reducerad bias. Automatisk plagiatanalys. Lika villkor för alla elever.

tidssparande

Lätt att komma igång. Dubbelt så snabbt som handskrivna prov. Automatisk rättning och bedömning.

~

säkert

5 säkerhetslägen: Öppet läge, Xit Check, Låst läge + Möjlighet till Live/AI Proctoring-lösning för "Remote High Stakes Exams"

samarbeta i undervisning

Bygg upp och dela ditt provbibliotek. Samarbeta med kollegor i alla steg för kontinuerlig pedagogisk utveckling.

använd Dugga i Teams och Google Classroom

Om din skola använder Microsoft Teams kan du synkronisera alla skolor, lärare, elever och klasser när du integrerar Dugga med Teams.

maximal säkerhet med kryptering

5 säkerhetslägen:

N

Öppet läge

N

Öppet läge + Plagiatanalys

N

XIT Check ® med mjuk säkerhet

N

Fullständig nedlåsning 

N

Fullständig nedlåsning + Live/AI-Proctoring för prov på distans

pedagogiska funktioner baserade på lärarnas behov

 

Vår plattform erbjuder många olika frågetyper, inklusive frågor med automatisk rättning för snabb bedömning. Autogenerering av anpassade prov baserat på det lektionsmaterial som används. Autogenererade provfrågor baserade på Blooms Taxonomi. Anonym rättning och betygsättning. Med penn-till-text-funktioner kan du skriva matematiska formler för hand och låta Dugga översätta dem till datorskriven text, och mycket mer!

partners: