SMSIS utnämnd till Dugga-ambassadör och pionjär inom digital bedömning

Vi är glada över att kunna lyfta fram en av våra kunder, SMSIS, som en stolt Dugga-ambassadör!

SMSIS har utsetts till "Pioneer School in Digital Assessment" i Brunei Darussalam, vilket markerar en viktig milstolpe i deras resa mot pedagogisk innovation. Denna prestation firades med en särskild installationsceremoni med Dr. Mary Lim, VD för Sarjana Education Group.

Innovation är verkligen kärnan i SMSIS. Som den första skolan i Brunei att genomföra hybridbedömningar med hjälp av Dugga förändrar de hur vi utvärderar lärande. Deras införande av lyssningsbedömningar i Cambridge Primary English läroplan sätter nya standarder för språkutbildning.

Vi vill rikta ett stort tack till SMSIS och alla som har varit med på den här resan. Tillsammans formar vi utbildningens framtid!

relaterade inlägg