dugga digitala prov

utvecklat av lärare för lärare

Dugga är en Spinoff från ett forsknings- och utvecklingsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Umeå Universitet, HAN University of Applied Sciences och Stics Research.

Dugga har fått forskningsmedel från Vinnova, som lyder under Näringsdepartementet, genom initiativet "Framtidens skola". Tdirektiven betonade vikten av att utveckla plattformen utifrån vetenskaplig forskning på samma sätt som skolsystemet i allmänhet bygger på vetenskaplig forskning.

se filmen - dugga på 3 minuter

dugga säkerställer en objektiv bedömning

“Vi anser att ingen ska bedömas baserat på sitt utseende, kön, efternamn, handstil eller beteende i klassrummet. Dugga möjliggör en rättvis bedömning. “

användarvänligt och lättanvänt

Vid produktutvecklingen utgick vi bland annat från lärare som inte var särskilt kunniga om IT, datorer och liknande. Vårt antagande var att om vi kunde bygga ett digitalt provsystem som var så användarvänligt och enkelt att använda att även mindre datorvana pedagoger med lätthet kunde använda plattformen skulle det vara väldigt lätt för, i sammanhanget, datorvana pedagoger att snabbt komma igång med Dugga.

"Varje barn förtjänar lika möjligheter och rätt till utbildning av hög kvalitet."

Claudia Rademaker, doktor

Medgrundare Dugga

”Som lärare bör vi ta bort onödig stress för studenter vid prov. “

Patrik Nilsson, doktor

Medgrundare Dugga

säkert och pålitligt

Dugga tillser att relevant lagstiftning följs såsom exempelvis skollagen (2010:800), högskoleförordningen (1993:100) samt dataskyddsförordningen (2017/18:105) allmänt kallad GDPR.

“vi anser att vi dramatiskt kan förbättra kvaliteten i lärandet genom att transformera den traditionella kunskapsutvärderingen”

våra värderingar

dröm

Dröm stort och gör det till verklighet!

Dröm stort och få det att hända!

Vi tror att varje individ måste våga drömma. Drömmar driver förändring för en bättre framtid.

Vi anammar nya idéer för att skapa vår framtid tillsammans.

 

passion

Vi vill göra skillnad!

Vi tror starkt på det vi gör gör. Vi vill hjälpa skolor med de bästa möjligheterna för studenter att lära sig.

Vi älskar resan och firar milstolpar, stora som små.

lagspel

Framgång delas bäst!

Vi vinner tillsammans och står tillsammans. Vi tror på samarbete, öppenhet och transparens. När vi delar med oss hittar vi bättre lösningar.

Vi omfamnar och erkänner varandras talanger. Varje lagmedlem är en VIP för slutresultatet.

inkluderande

Alla är lika viktiga!

Vi tror på mångfald för att utvidga våra perspektiv. Vi arbetar för att uppmuntra varje individ att tro på sig själv och sina förmågor.

 

 

nyfikenhet

Vi lär oss hela tiden!

Vi lär av misstag som blir värdefulla erfarenheter. Vi välkomnar feedback eftersom det utvecklar oss som individer och som team.

Lyssna på podcasten!

Den här podcastintervjun fokuserar på produktinnovation som kan förändra utbildningen genom att ta bort fördomar. En intervju med Claudia Rademaker, medgrundare av Dugga

Lyssna på historien bakom Dugga, dess forskning, produktutveckling och utveckling till en produkt som används av skolor över hela världen.

gå med i

vår dugga community