FÖR GRUNDSKOLOR, GYMNASIER, YH OCH UNIVERSITET

Den säkra provplattformen för ökad inlärning

vad är dugga?

%

bättre betyg

%

ökat välbefinnande

%

ökad inlärning

%

sparad tid

maximera effektiviteten och frigör din tid

Autogenerera provfrågor

Flera verktyg för tillgänglighet

Full kryptering (GDPR)

~

Högsäkerhetsnedlåsning

AI-bedömning och AI-feedback

Sömlös integration med Teams och Google

varför lärare väljer dugga

garantera maximal säkerhet vid prov

Förhindra fusk och skydda dataintegriteten.

öka inlärningen

Förbättra inlärningen bland elever (75 %) och spara tid (upp till 98 %)

säkerställ framgångsrik implementering

Vår lättanvända plattform integreras sömlöst enkelt med Teams och Google

NY FUNKTION - AI-TEKNIK

auto-generera prov, frågor och bedömningsguide

Vi introducerar Dugga AI Exam Engine: Denna nya banbrytande modul möjliggör för lärare att automatiskt generera högkvalitativa, varierade och engagerande frågor och bedömningguider med ett klickoch därmed spara ännu mer tid med Dugga.

använda Dugga i Teams och Google Classroom

Du kan synkronisera alla dina skolor, lärare, elever och klasser när du integrerar Dugga med Teams och Google Classroom.

"Vår mission är att dramatiskt förbättra kvaliteten och jämlikheten i utbildning genom att transformera kunskapsutvärdering"

 

Dr Claudia Rademaker & Dr Patrik Nilsson

Grundare av Dugga

gå med i

vår dugga community

"Vårt partnerskap med Dugga gjorde det möjligt för oss att framgångsrikt genomföra säkra och storskaliga nationella prov. Thailand har nu tagit ett banbrytande steg mot framtidens lärande."

TEDET-teamet (Thailand Educational Development and Evaluation Tests), medlem i sydostasiatiska utbildningsministerorganisationen (SEAMEO)

"Med Duggas integration i Microsoft Teams är det möjligt att schemalägga ett prov för en klass direkt från Teams och att lägga till enskilda studenter till ett provtillfälle. Vi använder detta. Kort sagt, en mycket framgångsrik start på KSE för denna lovande produkt"

Leon Geers Rektor vid KSE, Nederländerna

dugga är plattformsoberoende och stöder

partners: