Dugga bjuder in till fika + diskussion i trevlig konferensmiljö på SETT. Välkommen!

Fusk! Hjälp! 

AI & anti-fuskverktyg i skolan

Ökad inlärning och välbefinnande med Duggas provplattform

Skolans uppgift är att utveckla ansvarsfulla unga människor som ska kunna ta del av samhället - att främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. För att lyckas idag krävs nya pedagogiska verktyg och kunskaper i hur man väljer rätt hjälpmedel i skolan. Dessutom behövs samtal och diskussion för att dela erfarenheter mellan pedagoger. Dugga bjuder in till fika + diskussion i trevlig konferensmiljö på SETT. Välkommen!

I dagens skola finns stora utmaningar med fusk med ChatGPT och andra AI-tjänster. Vad krävs för att hjälpa lärare att se till att eleverna klarar av kunskapskrav och samtidigt utvecklar förmågan till självständigt kritiskt tänkande? Vad kan skolan göra för att hjälpa lärare att utveckla dessa förmågor hos elever i dagens AI-hype? Vad ska man tänka på för att förebygga fusk när man väljer digitala verktyg för sin skola?

Talare:

  • Claudia Rademaker - Forskare inom EdTech & Medgrundare Dugga
  • Mattias Wickberg - Lärare och Doktorand, Data- och Systemvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet
  • Mia Forsäng - Chef för skola och högre utbildning, Microsoft Sverige
  • Patrik Nilsson - Forskare inom EdTech & Medgrundare Dugga

Registrera dig här!

relaterade inlägg