En lärare från Sarasota, USA, vinner dugga Teacher Award 2020!

En lärare från Sarasota, USA, vinner dugga Teacher Award 2020!

Elizabeth Shannon, lärare och avdelningschef, Sarasota School of Arts and Sciences, vinnare av Dugga Teacher Award 2020.Tillbaka från vänster till höger: Julia Calderon (naturvetenskap, 7:e klass), Marissa Dobbert (matematik, 6:e klass), Elizabeth Shannon (samhällskunskap,...
En lärare från Sarasota, USA, vinner dugga Teacher Award 2020!

En lärare från Sarasota, USA, vinner dugga Teacher Award 2020!

Stockholm, 10 december 2020 Elizabeth Shannon, lärare och avdelningschef, Sarasota School of Arts and Sciences, vinnare av Dugga Teacher Award 2020.Baksidan från vänster till höger: Julia Calderon (naturvetenskap, 7:e klass), Marissa Dobbert (matematik, 6:e klass),...