Stora fördelar för lärare och elever med Duggas digitala tentor

Stora fördelar för lärare och elever med Duggas digitala tentor

Digitaliseringens roll i den svenska skolan och läroplanen kommer att stärkas under 2018. Ett av stegen är att digitalisera de nationella proven och många skolor och kommuner tittar nu på hur de kan gå från traditionella pappersprov till digitala...