PROJEKT TANZANIA - ÖSTAFRIKA

Demokratisering av utbildning och skolor

"Tillgången till utbildning för så många som möjligt antal barn som möjligt och rätten till utbildning uppfostran, utbildning och skolgång för alla medborgare i en nation, utan diskriminering i fråga om kön, språk, religion, klass och ras."

Pedagogiskt lexikon (1967)

Forskningsprojekt - Afrika

Det här är ett vetenskapligt projekt som leds av Dugga och partners och som syftar till att bidra till CSR-området genom att omvandla det digitala ekosystemet i skolor i utvecklingsregioner som saknar resurser och möjligheter att erbjuda modern utbildning.

SYFTE

- Att bidra till demokratisering av utbildning och skolor.

- Förbättra läranderesultaten och kvaliteten på lärandet i linje med FN:s hållbarhetsmål.

FORSKARE

Prof. Dr. Richard Wahlund, Handelshögskolan i Stockholm, Prof. Dr. Marla Royne Stafford, University of Nevada, Prof. Dr. Ebba Ossiannilsson, ICDE, ICoBC, Victoria University of Wellington, Swedish Association for Open, Flexible and Distance Education, Ass. Janet Johansson, Linköpings universitet, Ass. Prof, Dr. Mattias Svahn, Stockholms universitet, Ass. Prof, Dr Amir Fard, Southern Alberta Institute of Technology, Dr Patrik Nilsson och Dr Claudia Rademaker.

PROJEKTPARTNER

Microsoft Corporation, SES, Dugga Digital Assessment och Educational Board of Moshi, Tanzania.

Även om Afrika söder om Sahara har gjort de största framstegen när det gäller inskrivningen i grundskolan bland alla utvecklingsregioner - från 52 procent 1990 till 78 procent 2012 - finns det fortfarande stora skillnader. Barn från de fattigaste hushållen löper upp till fyra gånger större risk att inte gå i skolan än barn från de rikaste hushållen. Skillnaderna mellan landsbygd och stad är också fortfarande stora.

Att uppnå inkluderande utbildning av hög kvalitet för alla bekräftar att utbildning är ett av de mest kraftfulla och beprövade verktygen för hållbar utveckling. FN:s mål för hållbar utveckling om utbildning av hög kvalitet syftar till att se till att alla barn ska fullfölja gratis grundskole- och gymnasieutbildning senast 2030. Målet syftar också till att ge lika tillgång till yrkesutbildning till överkomligt pris, att eliminera köns- och förmögenhetsskillnader och att få allmän tillgång till högre utbildning av god kvalitet. Enkelt uttryckt, lika möjligheter för alla individer i världen.

Utbildningsutmaningar på Kilimanjaros sluttningar

På Kilimanjaros sluttningar ligger Mnini Gymnasieskola. Duggas medgrundare har tidigare varit involverade i insamlingsprojekt som har bidragit till vattendistributionen i byn och återuppbyggnaden av skolan.

För att kunna ta nästa steg mot att bli en verkligt modern skola finns det några utmaningar och Dugga vill tillsammans med viktiga partner bygga upp en koalition av innovativa tekniska partner med målet att syfte att tillhandahålla ett modernt digitalt ekosystem för utbildning på uppdrag av Mnini Gymnasieskola.

Mnini-gemenskapen

Beläget längs Kilimanjaros södra sluttningar i Uru Östra distriktet, Hai Mashariki Division, Moshi District Council i Kilimanjaro-regionen. Projektområdet ligger mellan 316250E till 319130E av Greenwichmeridianen och mellan 9634750N till 9638835N av Greenwichmeridianen. ekvatorn. Områdets höjd varierar mellan 1200 och 980 meter över medelhavet. nivå (m.ö.h.s.l.), längs Kilimanjaros södra sluttningar.

Projektet

Dugga har åtagit sig att göra sin del för att bidra till demokratiseringen av kvalitetsutbildning i världen.

Mnini Secondary School kommer att genomgå en fullständig omvandling till en modern, fullt digitaliserad skola.

UTMANINGAR I FRÅGA OM INFRASTRUKTUREN

 • Till tillhandahålla en ytterligare el källa, på grund av på grund av en opålitlig nät, i form av en installation av solpaneler. tillsammans med a lagring batteri paket för on-lokaler installation.
 • Förfallna på grund av brist på tillförlitlig Internet i området finns det finns en behov för Satellit som drivs av Internet som samt samt routrar för distribution.
 • Brist på av dator enheter.

  Lär dig mer om dugga!

  %

  bättre betyg

  %

  ökat välbefinnande

  %

  ökad inlärning

  %

  sparad tid