PROJECT TANZANIA - OOST-AFRIKA

De democratisering van onderwijs en scholen

"De beschikbaarheid van onderwijs voor een zo groot mogelijk mogelijk aantal kinderen en het recht op opvoeding, onderwijs en onderwijs voor alle burgers van een natiezonder discriminatie in termen van geslacht, taal, godsdienst, klasse en ras."

Het Pedagogisch Woordenboek (1967)

Onderzoeksproject - Afrika

Dit is een wetenschappelijk project geleid door Dugga en partners met als doel bij te dragen aan het domein van MVO door het digitale ecosysteem van scholen te transformeren in ontwikkelingsregio's die niet over de middelen en mogelijkheden beschikken om modern onderwijs te bieden.

DOEL

- Bijdragen tot de democratisering van het onderwijs en de scholen

- De leerresultaten en de kwaliteit van het leren verbeteren overeenkomstig de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties

ONDERZOEKERS

Prof. dr. Richard Wahlund, Stockholm School of Economics, Prof. dr. Marla Royne Stafford, University of Nevada, Prof. dr. Ebba Ossiannilsson, ICDE, ICoBC, Victoria University of Wellington, Swedish Association for Open, Flexible and Distance Education, Ass. Prof. Dr. Janet Johansson, Linköping University, Ass. Prof, Dr. Mattias Svahn, Universiteit van Stockholm, Ass. Prof, Dr. Amir Fard, Southern Alberta Institute of Technology, Dr. Patrik Nilsson en Dr. Claudia Rademaker.

PROJECTPARTNERS

Microsoft Corporation, SES, Dugga Digital Assessment en de Onderwijsraad van Moshi, Tanzania.

Hoewel Afrika bezuiden de Sahara van alle ontwikkelingsregio's de grootste vooruitgang heeft geboekt op het gebied van de inschrijving op de basisschool - van 52% in 1990 tot 78% in 2012 - blijven er grote verschillen bestaan. Kinderen uit de armste gezinnen lopen tot vier keer meer kans om niet naar school te gaan dan kinderen uit de rijkste gezinnen. De verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden blijven ook groot.

De verwezenlijking van inclusief en kwaliteitsonderwijs voor iedereen bevestigt dat onderwijs een van de krachtigste en meest beproefde middelen voor duurzame ontwikkeling is. Het doel van de Verenigde Naties voor de duurzame ontwikkeling van kwaliteitsonderwijs is ervoor te zorgen dat alle kinderen tegen 2030 gratis basis- en voortgezet onderwijs afronden. Ook wordt gestreefd naar gelijke toegang tot betaalbare beroepsopleidingen, het wegwerken van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen en verschillen in rijkdom, en het verkrijgen van universele toegang tot hoger onderwijs van goede kwaliteit. Eenvoudig gezegd: gelijke kansen voor alle individuen in de wereld.

Educatieve uitdagingen op de hellingen van de Kilimanjaro

Op de hellingen van de Kilimanjaro ligt Mnini Middelbare School. De medeoprichters van Dugga zijn eerder betrokken geweest bij fondsenwervingsprojecten die hebben bijgedragen aan de watervoorziening van het dorp en de herbouw van de school.

Om de volgende stappen te kunnen zetten om een echt moderne school te worden liggen er een paar uitdagingen in het verschiet en Dugga wil samen met belangrijke partners een coalitie opbouwen van innovatieve tech partners met het doel om een modern digitaal ecosysteem voor het onderwijs te bieden namens Mnini Middelbare school.

De Mnini Gemeenschap

Gelegen langs de zuidelijke hellingen van de Kilimanjaro in Uru East Ward, Hai Mashariki Division, Moshi District Council in de regio Kilimanjaro. Het projectgebied ligt tussen 316250E tot 319130E van Greenwich Meridiaan en tussen 9634750N tot 9638835N van de evenaar. De hoogte van het gebied varieert van 1200 meter tot 980 meter boven gemiddeld zeeniveau. niveau (a.m.s.l), langs de zuidelijke hellingen van de Kilimanjaro.

Het project

Dugga wil zijn steentje bijdragen aan de democratisering van kwaliteitsonderwijs in de wereld.

De Mnini Secondary School zal een complete transformatie ondergaan naar een moderne, volledig gedigitaliseerde Showcase school.

INFRASTRUCTUURUITDAGINGEN

 • Naar bieden een extra elektriciteit bron, als gevolg van door een onbetrouwbare netin de vorm van een installatie van zonnepanelen samen met a opslag batterij pakket voor oplocatie installatie.
 • Als gevolg van gebrek aan betrouwbare Internet in het gebied is er een behoefte voor Satelliet aangedreven internet als zowel en routers voor distributie.
 • Gebrek aan van computer apparaten.

  leer meer over dugga!

  %

  hogere cijfers

  %

  verbeterd welbevinden

  %

  kennisbehoud

  %

  bespaarde tijd