Dugga Teacher Award 2022

och vinnarna är...

nominera din lärare eller kollega till lärarpriset!

Dugga delar varje år ut utmärkelser till framstående lärare. Dessa lärare kommer att hedras och sättas i rampljuset på grund av sina exceptionella insatser för att driva digitaliseringen i sin skola. Samtidigt driver de, i linje med Duggas uppdrag, pedagogisk excellens och lika möjligheter för varje individ. Vinnaren av Dugga Award 2022 kommer att tillkännages på den årliga Nobeldagen i december.

Vill du nominera din lärare eller kollega? Ta en minut och skicka in din nominering nedan.

nominering 2022 (stängd)

Fyll i dina uppgifter nedan

11 + 13 =

tidigare vinnare av dugga teacher award

lärarjuryns pris

Dr Ebba Ossiannilsson

Professor Ossiannilsson är vice ordförande i Swedish Association for Distance Education (SADE). Hon är konsult, expert, påverkare och kvalitetsgranskare inom området öppen, flexibel online- och distansutbildning (OFDL). Hon är engagerad i att främja och förbättra OFDL inom ramen för SDG4 och framtidens utbildning. Ebba är styrelseledamot i OFDL och granskare för EADTU och ICDE. Hon är ordförande för ICDE:s kommitté för främjande av OER och arbetar med ICDE:s kvalitetsnätverk. Hon har tilldelats titlarna EDEN Fellow, EDEN Council of Fellows, Open Education Europe Fellow, ICDE Global Advocacy Ambassador for OER och Open Education Champion SPARC Europe.

Dr Richard Wahlund

Dr Wahlund är Bonnier Family Professor i företagsekonomi, särskilt media. Han är också chef för centret för medier och ekonomisk psykologi och var prefekt för institutionen för marknadsföring och strategi vid SSE i nästan tio år. Han har också varit professor och prefekt vid institutionen för tillämpad kommunikation - GI och IHR vid Stockholms universitet. Hans huvudsakliga undervisningsområden är marknadsföring, forskningsmetodik, ekonomisk psykologi och slutligen affärsetik och hantering av ryktesrisker.

Dr Marla Royne Stafford

Royne Stafford är Executive Associate Dean of Academic Affairs och Distinguished Chair vid Harrah College. Hon har mer än 26 års erfarenhet av akademisk verksamhet som professor, avdelningsordförande och dekan. Hennes tid i den akademiska världen har resulterat i många publikationer, professurer, stipendier och utmärkelser, bland annat 2009 och 2017 University of Memphis Alumni Association Awards for Outstanding Research in Social Sciences, Business and Law. Hon har också fått flera utmärkelser för bästa artikel under åren.

IKT-specialist Mats Brenner

Mats Brenner är IKT-specialist på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han har också arbetat som IKT-specialist på Högskolan i Gävle och på Learning Center - en avdelning som förser lärare och studenter med information och kunskap om IKT. Brenner har nyligen genomfört en omfattande studie om digitala examinationssystem.

Dr Claudia Rademaker

Rademaker har en doktorsexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat inom den akademiska världen som biträdande professor, lärare och forskare i många år. Innan hon arbetade med Dugga var hon verksam vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning är publicerad i flera vetenskapliga tidskrifter, böcker och artiklar.

Dr Patrik Nilsson

Dr Nilsson har en doktorsexamen i företagsekonomi från Umeå universitet och har tidigare arbetat inom akademin som biträdande professor, lärare och forskare i många år. Innan han arbetade med Dugga var han verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan i Umeå, Umeå universitet. Hans arbete är publicerat i flera tidskrifter, böcker och artiklar.

partners: