dugga Teacher Award (lärarpris)

nominera din lärare eller kollega till Dugga Teacher Award!

Dugga delar varje år ut utmärkelser till framstående lärare. Dessa lärare kommer att hedras och sättas i rampljuset på grund av sina exceptionella insatser för att driva digitaliseringen i sin skola. Samtidigt driver de, i linje med Duggas uppdrag, pedagogisk excellens och lika möjligheter för varje individ. Vinnaren av Dugga Award 2021 kommer att tillkännages i december.

Vill du nominera din lärare eller kollega? Ta en minut och skicka in din nominering genom att trycka på knappen nedan. Din lärare eller kollega kommer att bli mycket glad!

 

Lärare från Sarasota vinner dugga Teacher Award 2020!

Stockholm, 10 december 2020

Vinnaren av Dugga Teacher Award 2020 är Elizabeth Shannon, lärare och avdelningschef vid Sarasota School of Arts and Sciences i Sarasota, USA. Detta tillkännages på den årliga Nobeldagen.

Juryn valde Elizabeth Shannon som vinnare på grund av att hon drev digitaliseringen på sin skola och såg till att skolan kunde fortsätta med utvärderingen under Covid19. Elizabeth och hennes team av kollegor gav också värdefull feedback om digital bedömning. Elizabeth ser kvalitet i lärandet som ett lagarbete och tillsammans med sina kollegor gör hon ett enastående arbete genom att samarbeta som ett team på sin skola.

"Jag har turen att leda en professionell lärandegrupp (PLC) med fantastiska pedagoger som ägnar sig åt att forska, lära sig och lösa problem med undervisningsteknik. Dessa damer arbetade alla med Dugga i klassrummet innan jag själv kunde ta itu med det i läroplanen. Jag har lärt mig mycket av dem. Jag är oerhört hedrad över att ha valts ut som vinnare av Duggas lärarpris!"

Elizabeth Shannon, lärare och avdelningschef, Sarasota School of Arts and Sciences, vinnare av Dugga Teacher Award 2020.

Tillbaka från vänster till höger: Julia Calderon (naturvetenskap,7:e klass), Marissa Dobbert (matematik,6:e klass), Elizabeth Shannon (samhällskunskap,8:e klass), Marisa Gourley (matematik,6:e klass)

Framifrån från vänster till höger: Elizabeth Chappell (historia,7:e klass) och Kathleen Ferry (historia,7:e klass).

Juryn för dugga Teacher Award

Dr Ebba Ossiannilsson

Ossiannilsson är vice ordförande i Swedish Association for Distance Education (SADE) och forskare vid Lunds universitet i Sverige. Ebba har varit medlem i EDEN NAP:s styrkommitté och är sedan länge EDEN-medlem. Hon är medlem av redaktionsrådet för EURODL. Ebba har deltagit i internationella och nationella projekt och nätverk inom områdena öppen utbildning och distansutbildning, OER, MOOC, sociala medier, learning analytics, mobilt lärande och öppen utbildning i allmänhet, med särskilt fokus på kvalitet. 

Dr Richard Wahlund

Dr Wahlund är Bonnier Family Professor i företagsekonomi, särskilt media. Han är också chef för centret för medier och ekonomisk psykologi och var prefekt för institutionen för marknadsföring och strategi vid SSE i nästan tio år. Han har också varit professor och prefekt vid institutionen för tillämpad kommunikation - GI och IHR vid Stockholms universitet. Hans huvudsakliga undervisningsområden är marknadsföring, forskningsmetodik, ekonomisk psykologi och slutligen affärsetik och hantering av ryktesrisker.

Dr Marla Royne Stafford

Royne Stafford är Executive Associate Dean of Academic Affairs och Distinguished Chair vid Harrah College. Hon har mer än 26 års erfarenhet av akademisk verksamhet som professor, avdelningsordförande och dekan. Hennes tid i den akademiska världen har resulterat i ett flertal publikationer, professurer, stipendier och utmärkelser, bland annat 2009 och 2017 University of Memphis Alumni Association Awards for Outstanding Research in Social Sciences, Business and Law. Hon har också fått flera utmärkelser för bästa artikel under åren.

IKT-specialist Mats Brenner

Mats Brenner är IKT-specialist på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han har också arbetat som IKT-specialist på Högskolan i Gävle och på Learning Center - en avdelning som förser lärare och studenter med information och kunskap om IKT. Brenner har nyligen genomfört en omfattande studie om digitala examinationssystem.

Dr Claudia Rademaker

Rademaker har en doktorsexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat inom den akademiska världen som biträdande professor, lärare och forskare i många år. Innan hon arbetade med Dugga var hon verksam vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning är publicerad i flera vetenskapliga tidskrifter, böcker och artiklar. Claudias nuvarande forskningsintresse är lärarstress och elevers rädsla i klassrummet.

Dr Patrik Nilsson

Dr Nilsson har en doktorsexamen i företagsekonomi från Umeå universitet och har tidigare arbetat inom akademin som biträdande professor, lärare och forskare i många år. Innan han arbetade med Dugga var han verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan i Umeå, Umeå universitet. Hans arbete är publicerat i flera tidskrifter, böcker och artiklar.

partners:

Kontakta oss

Torsgatan 39, 113 62 Stockholm

Värdefulla länkar

Inloggning

Nyheter

Hur vi hanterar dina uppgifter

Support

© 2022 Dugga. Alla rättigheter förbehållna.