svar på frågor från kickstartutbildningen vecka 37 2021

frågor och svar

Går det att välja poängsättning på frågor liknande Skolverkets nationella prov, till exempel 2 E-poäng och 1 C-poäng på en fråga?
Ja, det går att skapa en fråga för Betygsmatriser med poäng. Där får läraren ange max-poäng till frågan för varje nivå (A,C,E till exempel) och vid rättning ange poängen för elevens svar på motsvarande sätt.  

Hur aktiverar man frågetyper? (Typ begrepp)                     
Frågetyper är något som skolan/organisationen köper in. Om man önskar en frågetyp till är det bara att ansvarig på skolan/organisationen kontaktar oss på [email protected] alternativt ringer in till 08-307080 och trycker på 2 för att komma till säljavdelningen. 

“Har ni ordnat så att man kan göra övningsblad/arbetsblad eller instuderingsfrågor än utan att man behöver låtsas att det är ett prov? Det vill säga att det inte står att de har gjort eller ska göra ett prov samt att man slipper sätta poäng på det när det bara är en övning.”
Vi kommer att skapa en ny bedömningstyp “Ingen bedömning krävs” för att möta behovet av “övningsprov”

Matte-editorn verkar inte gå att flytta när man jobbar från en iPad. Vet ni något om det?
Vi arbetar på att det ska gå att flytta Matte-editorn i en iPad.

Kan man ge vissa elever längre provtid och vissa kortare?
Det löser man genom att skapa två olika provtillfällen med olika tider.

 Är det bara kopplat till Teams eller hur funkar det med Google Meet?
Det går inte att använda Google-meet i nedlåsta prov för närvarande.                    

Ok. Jag vill minnas att man förr kunde lägga in en miniräknare som hjälpmedel. Minns jag fel eller är den borttagen?
Om man använder frågetypen Geogebra finns det en inbyggd miniräknare. I frågetypen Matematik finns en inbyggd LaTexbaserad editor där eleven kan skriva in sina formler och uträkningar. 

Hur ska de 3 eleverna som missat provet göra provet?
Man ändrar sluttiden i provtillfället(ev datum också) till när provtiden ska ta slut för de här eleverna. De övriga eleverna har redan lämnat in sina prov, så de kan inte starta provet igen utan att läraren låser upp det när provtillfället är aktivt.

Gäller att eleverna stavar rätt för att svaret ska bli rätt. Händer ganska ofta att elever har problem med stavningen. Hur kan man lösa det?
Dugga har en rättstavningsfunktion som man lägger till för varje fråga.

Kan man göra provet poänglöst? Har själv inte använt poängsystem på minst 10 år. Vet att Skolverket poängsätter men jag tänker att varje fråga ska kunna utvecklas i en progression. Hur löser man det?
För de manuellt rättade frågetyperna behöver man inte ange poäng, förutsatt att man använder sig av en bedömningsmatris utan poäng. Vi kommer under hösten att utveckla en ny bedömningstyp, “Ingen bedömning krävs” där man inte behöver ange någon poäng per fråga.

Vad är resultatet C baserat på? Baseras det på mängden rätt och fel då eller? För det säger ju kanske inget om kvalitetsnivån i varken frågorna eller svaren?
I det fallet som frågan refererar till så är det ett poängbedömt prov, där avgör resultat och betygskala vilket betyg det bli. Om man använder bedömningsmatriser så avgör läraren själv betyget.

Har en som är modersmålslärare möjligheten till att skriva på arabiska i Dugga?       
Ja, Arabiska går att använda i Dugga.

Hur ska man genomföra provet med de elever som var sjuka vid första provtillfället?
Man ändrar sluttiden i provtillfället(ev datum också) till när provtiden ska ta slut för de här eleverna. De övriga eleverna har redan lämnat in sina prov, så de kan inte starta provet igen utan att läraren låser upp det när provtillfället är aktivt. 

Antar att man kopierar första provtillfället och gör det tillgängligt vid ett senare tillfälle för de som var frånvarande?
Man ändrar sluttiden i provtillfället (ev datum också) till när provtiden ska ta slut för de här eleverna. De övriga eleverna har redan lämnat in sina prov, så de kan inte starta provet igen utan att läraren låser upp det när provtillfället är aktivt.

Kan man lägga in frågor som ger olika poängnivåer (tex A, B resp C-frågor)?         
Vid användning av Bedömningsmatriser kan går det bra att använda sig av olika nivåer. 

Kommer det ett tillfälle för fördjupning inom kort, tänkte ex. på matriser i stället för poängprov?
Ja, vi planerar att hålla fortsättningskurser under hösten!

Kan man fortfarande ej använda betygsmatiser om man använder självrättande frågor? Enbart Essä-frågor verkar det som.
Det går bra att använda automaträttade frågor med bedömningsmatris.

När klickar man i “Aktivera varaktighet” under datum och tid ovan?      
Den här funktionen är till för om eleven ska ha möjlighet att gör att prov när som helst under t ex en månads tid, men att eleven endast har t ex 60 min provtid när eleven startat provet. Man fyller i 60 i “Ange varaktighet i minuter”.                    

Kan du utveckla hur “Välj från frågeakriv fungerar”?
I Frågearkivet kan man välja bland de frågor som lärare har skapat på den skolan man är aktiv i. Man kan filtrera på t ex Lärare, Prov, Ämne med mera. Det finns också en fritextruta där man kan skriva in det man vill söka på. 

Kan man se vilken fråga de har använt Xit på? 
Xit-Check väljer man när man skapar provtillfället, så Xit-Check är kopplat till provtillfället och inte till frågorna. Man kan alltså inte se vilken fråga eleven var på när skrivytan lämnades.                         

Kan vi också få se proven via elevvy? Dvs ha egna “testelevkonton”
Läraren kan klicka på “Förhandsgranska” för att se hur provet kommer att se ut för eleven. Visst kan ni skapa studentkonto till er. Skicka in ett mail till [email protected] och ange: Förnamn, Efternamn, Skola(som ni har lärarkontot i), e-mailadress(en annan än den som ni redan har i Dugga). Det går också att skapa ett provttillfälle och använda deltagarkod och ange att elever utan konto kan ta provet, då kan man genomföra provet som elev utan att ha ett elevkonto.

Ämnet svenska som andraspråk saknas bland ämnen när man skapar provet – går det att lägga till det ämnet? 
Den som är Administratör i Dugga på er skola kan lägga till flera Ämnen.

När jag rättar prov skriver jag de rätta svaren som kommentar till alla, det har hänt att eleverna ser inte detta trots att jag klickar i “publicera alla prov med all information”. Vad gör jag för fel?
Funktionen “Kommentar till alla” hade ett fel i sig men är nu åtgärdat, så eleverna ser nu kommentar till alla igen.                               

Kan man skriva ut ett prov i pappersform om det bara innehåller bilder och text?     
Det går bra att skriva ut ett prov. För att göra det behöver det skapas ett provtillfälle. När det är gjort kan man välja mellan att skriva ut provet med en fråga/sida eller komprimerat, med frågorna direkt efter varandra.                            

Kan elever prata in svar på frågor, alltså spela in en ljudfil?
I dagsläget går det inte att pratat in svar till frågorna.                                     

Min skola har endast tillgång till vissa frågetyper, hur får vi fler?
Frågetyper är något som skolan/organisationen köper in. Om man önskar en frågetyp till är det bara att ansvarig på skolan/organisationen kontaktar oss på [email protected] alternativt ringer in till 08-307080 och trycker på 2 för att komma till säljavdelning.

Om jag inte vill rätta provet via Dugga utan kunna skriva ut elevernas texter direkt när provet är klart – kan jag då skriva ut provet med elevernas namn?   
För att få med elevernas namn vid en utskrift av inlämningarna, behöver man först avanonymisera dem. Det gör man genom att gå till “Lås och avanonymisera”, kryssa för alla inlämningar, svara JA på kontrollfrågan, klicka på Spara.

Finns det någon inställning för textstorlek för eleverna?  
Ja, eleven kan välja textstorlek. 

Kan rättstavningen riktas mot enstaka elever eller är det för alla eller ingen?
Rättstavningen är per fråga och gäller till alla elever.                                              

När eleverna ska svara på en fråga. Kan svaret på frågan vara en fotad bild som bifogas?
I dagsläget går det inte att bifoga bilder till ett svar om provet är i nedlåst läge, men om det är ett öppet prov så går det bra. Vi håller också på att utveckla en funktion där det kommer att vara möjligt att fotografera de anteckningar eller uträkningar som man har gjort på papper med hjälp av en QR-kod. Detta kommer att fungera även för nedlåsta prov.                         

Är markeringskänsligheten åtgärdad för elevens sida?
Markeringskänsligheten gäller i första hand för de som använder sig av surfplattor. När det gäller datorer är markeringskänsligheten likadan som på andra webbsidor.  

  1. Kan man göra att det inte går att hoppa mellan frågorna för eleverna? (Alltså har de svarat på en fråga går det inte att gå tillbaka) 2. Går det att göra så att varje elev får frågorna i slumpmässig följd? 3. Och i kombination med att det inte går att hoppa mellan frågorna?
    Alla de här tre frågorna är något som vi funderat över om vi ska införa. Syftet med att det är möjligt för eleven att själv kunna välja vilken fråga man vill svara på är att det blir mer rättvist för alla elever.

    Hur blir provet avanonymiserat?
    När läraren rättat klart provet klickar man på “Lås och avanonymisera”. Välj betygsskala. Kryssa för de/alla inlämningar som ska avanonymiserat. Klicka på Spara. Om man vill avanonymisera utan att rätta inlämningarna gör man följande: Kryssa för alla inlämningar, välja Ja på kontrollfrågan och klicka på Spara.     

Går det att ladda ner svaren/dokumenten i word-format? 
Det går att skapa en PDF av inlämningarna med svaren. Sen får man själv konvertera det till Word, om man vill.

Finns det möjlighet att se dagens utbildning igen vid ett senare tillfälle?      
Vi hänvisar i första hand till vår webbsida med alla instruktionsfilmer:
https://dugga.com/sv/videosamling 

Kan man lägga till extra examinatorer efter att provet är gjort?               
Ja, det går att lägga till Extra examinator efter att provet är utfört.                             

Hej! Kan du vara snäll och skicka Stream-länken till dagens möte för att vi ska ha möjlighet att kolla en gång till på det i fall vi har missat något?
Vi hänvisar i första hand till vår webbsida med alla instruktionsfilmer:
https://dugga.com/sv/videosamling

Finns även manual för hur hantera prov, i mitt fall NP i svenska?
När man är inloggad finns vår WiKi att läsa i. Där finns ett avsnitt gällande NP. WiKi:n uppdateras kontinuerligt med information.                                 

Jag vill göra en tentabank (frågearkiv) för att kunna hämta frågor därifrån till nya prov. Kan jag göra det från gamla prov där frågorna inte är taggade eller måste frågorna vara taggade från början?  
Alla frågor som lärare skapar sparas i en frågebank. Man når de frågorna genom att klicka på “Välj från frågearkiv” i “Redigera prov”.

Hur loggar in eleverna på dugga när de ska göra provet? 
Det beror på vad skolan/organisationen har för installation av Dugga. Om man har en stand-alone installation loggar eleverna in genom att ange e-mailadress och lösenord på loginsidan. Om man använder en integration startar eleven Dugga infrån lärplattformen eller Teams.

Kan man göra ett prov och tilldela sina kollegor på skolan? Jag skulle vilja göra ett litet “prov” i utbildningssyfte bara för att visa hur de olika frågetyperna  fungerar och sen visa hur man får svaren?
Det går bra. Om lärarna inte har egna elevekonton skapar man en deltagarkod till provtillfället och sen får lärarna starta provet med deltarkoden.

Går det att revidera en examination som är underkänd, alltså att använda samma underlag som blev underkänt och sedan får eleven lägga till/ta bort text i svaret?                   
Ja, det går bra. Läraren ändrar provtillfällets datum och sluttid till när det ska sluta. Det innebär att provtillfället blir öppet och syns i under “Pågående prov”. Läraren låser nu upp elevens prov och eleven kan komma in i provet igen och redigera sin text. Om läraren vil ha kontroll på när eleven går in i provet igen ska eleven lämna in sitt prov. När eleven ska gå in i provet igen behöver läraren låsa upp elevens prov i “Pågående prov”, genom att klicka på hänglåset ut till höger vid elevens inlämning.

Går det att ha en examination öppen under till exempel en vecka och att studenten kan gå in och skriva svaren lite då och då under öppettiden?                         
Det går bra. Om eleven ska gå in och ut ur provet utan att läraren har kontroll på det, lämnar leven inte in sitt prov utan loggar endast ut från Dugga. När eleven loggar in igen kommer eleven in till provet.

Hur gör man om man vlll fortsätta provet vid ett annat tillfälle?
Läraren ändrar datum och sluttid i provtillfället till den tid då provet ska lämnas in vi andra tillfället. Nu blir provtillfället synligt i “Pågående prov”. Där behöver läraren låsa upp elevernas inlämingar genom att klicka på hänglåsen. Om man vill låsa upp alla inlämningar klickar man på det överst hänglåset.

Om provet är exempelvis en timme. Kan jag styra så att olika elever kan göra provet vilken dag och tid som helst under en 5 dagars period?                 
Ja, med funktionen “Aktivera varaktighet” i “Planera”Uppdater provtillfälle”. I fältet “Ange varaktighet i minuter” anger man hur lång tid eleven ska få på sig att göra provet från det att eleven startat provet.

Hur klarar Dugga trycket när t ex alla 9:or ska göra nationella prov samtidigt?      
Dugga fungerar så att vi automatiskt skalar upp vid belastning så det kommer inte att påverka prestandan.

Hur får man sina skapade flikar att komma upp på första sidan?             
Man går till “Redigera”, klickar på fliken “Flikfilter” och väljer sedan den flik man vill ska synas. När man valt en flik i listan fr den en grön bock. Sidan måste dock uppdateras av användaren först.             

Måste man alltså välja poäng eller matrisbedömning?     
Ja, man behöver välja mellan poängbedömning eller bedömningsmatriser.  

Vart tog frågetypen Uppgift vägen? Den fanns med i början av genomgången.
När man skapar den första frågan i ett prov syns alla frågetyper, inklusive “Uppgift”. “Uppgift” använder man om man ska använda plagiatanalys till provet, och då visas inte längre de andra frågetyperna. Likdant om man väljer någon av de andra frågetyperna som första fråga syns inte “Uppgift” längre.

sociala medier

Följ oss

senaste uppdateringarna för nya funktioner, inspiration, evenemang och webbinarier

partners:

Kontakta oss

Torsgatan 39, 113 62 Stockholm

Länkar

Logga in

Dugga Plugga

Nyheter

Hur hanterar vi din data

Support

Dugga API

© 2021 Dugga. All rights reserved.