Skolon och det digitala undersökningssystemet Dugga inleder samarbete

"Att erbjuda en digital möjlighet till säkra tester och prov är något som vi har sett en efterfrågan i förortskommunerna, eftersom skolan i princip blir alltmer digital. Dugga möjliggör inte bara en säker bedömningsmiljö, utan är också en smidig lösning för både lärare och elever i sin helhet. Därför ser vi det som mycket positivt att välkomna Dugga till Skolon, säger Sebastian Matuska, Partner Manager på Skolon.

"För lärare handlar det om att göra det de verkligen vill göra: att undervisa och hjälpa varje individ att nå sin fulla potential." Systemet garanterar framför allt en objektiv utvärdering med flexibla verktyg för olika behov, säger Claudia Rademaker.

relaterade inlägg