Vinnare Dugga Teacher Award 2022

Juryn har under sitt årliga möte utsett vinnarna av lärarpriset 2022 baserat på deras utmärkta insatser för att driva den digitala omvandlingen på sina skolor för att öka kvaliteten och jämlikheten i lärande och bedömning. De inspirerar andra lärare att förbättra läranderesultaten genom digitala bedömning. Vinnarna representerar olika regioner i världen, där varje lärarhjälte har haft ett lokalt inflytande genom sin undervisning och bedömning av elever och studenter.

KRITERIER: Lärarhjältar som är:

  • Att driva den digitala omvandlingen för att öka kvaliteten och jämlikheten i bedömningen.
  • göra sin skola till en digital pionjär inom bedömning för att förbättra läranderesultaten
  • inspirera och motivera andra lärare att uppnå pedagogisk excellens med hjälp av digital bedömning

Vinnare av Dugga Teacher Award 2022: Keagan Bosch, Wembley College, Sydafrika, Margarida França, Escolaglobal, Portugal och Pelle Sjöholm, Rosendalsgymnasiet, Sverige.

Läs intervjuerna med årets vinnare nedan.

Vad är det bästa med att vara lärare?

Att skapa en trygg plats för eleverna, en miljö där de kan vara sig själva och ställa frågor utan att vara rädda för att bli avstängda. Tonåringar känner sig redan dagligen mycket självmedvetna, och jag tycker om att skapa en miljö där de kan lämna detta vid dörren. Jag älskar att kunna lära dem att ifrågasätta normer och göra egna extra undersökningar om ämnen som de kanske är lite mer intresserade av. - Keagan Bosch, Wembley College, Sydafrika

Att veta att vi ibland kan göra skillnad i en elevs liv eller påverka dem positivt. Varje dag lär jag mig av mina elever och när de tackar mig eller uppskattar mitt arbete är det oerhört givande. - Margarida França, Escolaglobal, Portugal

Utan tvekan studenterna. Det finns inget bättre än att känna att man bidrar till samhället och deras framtid. - Pelle Sjöholm, Rosendalsgymnasiet, Sverige

Vad/vilka inspirerade dig till att bli lärare?

Jag hade två fenomenala lärare i gymnasiet, Mrs Davidson och Mrs Maneli, mina lärare i geografi och historia. De inspirerade min kärlek till lärande, miljön och historia. De har båda ett stort hjärta för barn och en passion för att driva utbildning. De hjälpte mig att inse att jag också ville bli lärare. Jag har lärt mig så mycket av dem. - Keagan Bosch, Wembley College, Sydafrika

Det som alltid inspirerade mig var inte undervisningen, utan experimenten och laboratorieverksamheten. Det ledde mig till mikrobiologi och senare till livsmedelssäkerhet. Det var det som förde mig till escolaglobal®, där jag utmanades att förena livsmedelssäkerhet och utbildning. Jag antog utmaningen för 14 år sedan och i dag kan jag inte föreställa mig mig själv som vetenskapslärare. - Margarida França, Escolaglobal, Portugal

Jag började som vikarie direkt efter gymnasiet och jobbet verkade stämma med mig. Om jag inte kunde bli professionell musiker var läraryrket den enda andra karriär jag kunde tänka mig. Det är trots allt mycket likt en föreställning. - Pelle Sjöholm, Rosendalsgymnasiet, Sverige

Vilka var dina idoler när du var liten och varför?

Jag har aldrig haft några idoler, men jag har alltid beundrat min far. Det var från honom som jag ärvde min smak för vetenskap och från honom som jag lärde mig så mycket, även om han inte var lärare till yrket. Det fanns alltid något om djur eller naturen att lära oss. Han talade alltid passionerat och verkade vara en outtömlig källa till visdom. Utan tvekan var dessa stunder avgörande för att jag skulle bli den lärare jag är i dag. - Margarida França, Escolaglobal, Portugal

David Bowie. Hans motto var "gör vad du vill, bär vad du vill och var den du vill vara". Det faktum att han bröt mot normerna var verkligen inspirerande. - Pelle Sjöholm, Rosendalsgymnasiet, Sverige

Vilken är din favoritfunktion i Dugga?

Jag älskar att vara papperslös, det har sparat mig många timmar av promenader till tryckeriet också. Tid som jag nu kan ägna åt planering eller andra skolfrågor. Jag märkte hur mycket snabbare Dugga gjorde min betygsättningsprocess, särskilt med inställningen "Markera efter fråga" för geografi. Jag har minskat min markeringstid med minst hälften. Funktionen för aktiv tid är också bra, om en elev började ett prov lite för sent på grund av internetuppkoppling eller något annat, ser Dugga till att de fortfarande får full tid för provet. - Keagan Bosch, Wembley College, Sydafrika

Det är lätt att använda, mycket mångsidigt och intuitivt. De olika typerna av frågor och möjligheten att ge allmän och individuell feedback på varje fråga är en tillgång. Med alternativet "allmän återkoppling" kan du ge alla elever rätt svar och betygskriterier. Med individuell återkoppling kan du specifikt ange för studenten vad han eller hon inte lyckades rätta till. - Margarida França, Escolaglobal, Portugal

Det finns många, från automatiskt korrigerade tester till anonym betygsättning (vilket är underskattat), men också Dugga-teamets öppna, innovativa inställning till att kontinuerligt uppdatera och utveckla plattformen. - Pelle Sjöholm, Rosendalsgymnasiet, Sverige

Hur har Dugga förändrat ditt dagliga arbete?

Det har gjort bedömningarna otroligt enkla, det är mycket lättare att lägga in tester och bifoga diagram och bilagor. Jag har sparat mycket tid på att rätta och göra rapporter. Det hjälper också att skicka elevernas prov direkt till deras bärbara dator så att de kan se dem, vilket gör det mycket lättare att korrigera. Det har verkligen gjort min planering och betygsättning mer stressfri. På grund av Duggas inställningar för schemaläggning kunde man mycket enkelt göra det om eleverna var frånvarande eller behövde skriva prov hemifrån. - Keagan Bosch, Wembley College, Sydafrika

Dugga gjorde det möjligt att minska papperskostnaderna. Jag riskerar inte längre att förlora elevernas arbeten och jag kan enkelt rätta arbeten utan att behöva sitta vid mitt skrivbord. - Margarida França, Escolaglobal, Portugal

Det viktigaste är all den tid jag kan spara. Vissa tentor korrigeras automatiskt och andra, som romananalyser med essäfrågor, blir bara snabbare gjorda. Jag använder den tiden till uppsatserna, som jag aldrig verkar ha tillräckligt med tid för! Jag uppskattar också verkligen den anonyma betygsättningen i Dugga. I dag kan jag inte tänka mig något mer rättvist sätt att betygsätta prov än anonym betygsättning. Mina elever uppskattar verkligen detta sätt att få betyg. - Pelle Sjöholm, Rosendalsgymnasiet, Sverige

Hur har de många olika frågetyperna bidragit till hur du kan bedöma dina elever/studenter?

I historia och geografi använde jag många uppsatsfrågor där eleverna fick hjälp med stavningskontroll och ordräkning när de svarade på frågorna. För mina lägre klasser använde jag många korta frågor som matcha kolumnen och sant och falskt, vilket eleverna gillade. Jag kunde också lägga till olika svar i mitt memo efter att eleverna hade skrivit ett test. - Keagan Bosch, Wembley College, Sydafrika

Inom min disciplin, naturvetenskap, är behovet av olika frågetypologier extremt viktigt. Möjligheten att ha frågor som tillåter bildtexter är till exempel ett av dessa fall. - Margarida França, Escolaglobal, Portugal

De många olika frågetyperna har sparat mycket tid för mig och mina kollegor. Mina ämnen är engelska och svenska och jag brukar använda ungefär fem frågetyper, t.ex. essä, MCQ och rätt svar. Detta har varit mycket tillräckligt och tidsbesparande för mig. För mina kollegor som undervisar i naturvetenskap använder de många andra frågetyper som Rätt plats, Ordning och Match. Därför är denna mångfald av frågetyper mycket uppskattad på min skola. - Pelle Sjöholm, Rosendalsgymnasiet, Sverige