De Nassau School i Nederländerna vill integrera Dugga ytterligare

Wim den Ronde (IT-chef) och Johan Pullen (IT-support)

Wim den Ronde (IT-chef) och Johan Pullen (IT-support) arbetar på De Nassau School i Nederländerna och har arbetat med Dugga under en längre tid. De har båda träffat lärare som i början var lite tveksamma, och andra som omedelbart insåg fördelarna och började arbeta i Dugga dagligen, vilket sparar administrativ tid för att distribuera och korrigera prov digitalt.

Dugga har använts i De Nassau i ungefär 2,5 år. Skolan tecknade först ett Dugga Free Trial-konto och bytte senare till en Premium Dugga-licens för tre år, säger Wim den Ronde. Dugga används mer och mer på De Nassau. Teams-appen har gjort det enkelt för oss att importera elevernas profiler och gjort administrationen av elevernas identiteter mindre tidskrävande. Vi använder Microsofts programvara på De Nassau, och Dugga har genast blivit en viktig och integrerad del i denna uppsättning.

Berätta lite om dig själv och din erfarenhet av utbildning/administration av edu-plattformar?
De Nassau började vi experimentera med Microsoft Forms, sedan testade och utvärderade vi digitala verktyg som t.ex: Woots, Quayn och Test-correct. När vi efter denna utvärderingsperiod provade Dugga upptäckte vi att det var lättare att börja med och enklare att lära sig. Vi slogs också av den orangefärgade färgen som sätter tonen för hela Dugga bedömningsplattform. Vi, som holländare, kände oss genast hemma! Användarvänligheten i Dugga var lika uppenbar för som den tydliga gränssnittsfärgen redan från början. Den låga tröskeln för att komma igång med prov och tester i Dugga var avgörande. Alla lärare på vår skola är inte programvaruexperter! När lärarna väl hade gjort ett test/prov i Dugga fann de det enkelt att kopiera och göra nya versioner av proven för olika klasser och tillfällen. Denna funktion i Dugga är en verklig tidsbesparing.

Vad tycker du är det bästa med din roll i utbildningen?
Det är tillfredsställande att ge stöd till kollegor. Vi har nu ordnat ett rullande schema för utbildning av lärare i Dugga. Nästan varje månad demonstrerar vi funktioner, och vi har också en nära kommunikation med Duggas supportteam som har varit till stor hjälp. Vi har skickat mail till Mats och Marcus på Dugga många gånger och vi måste säga att de alltid finns där för oss och svarar på våra frågor, oftast får vi svar samma dag eller nästa dag.

Hur har Dugga hjälpt dig i ditt dagliga arbete och dina utmaningar? Vilka är dina favoritfunktioner?
Wim: Om jag var lärare skulle mina favoritfunktioner förmodligen vara den automatiska korrigeringen och den enkla återanvändningen av både frågor och hela tester. Men som vi förklarade är våra roller IT-utbildare som instruerar De Nassaus lärare att bli effektivare genom att använda tekniken. Vi ser på Dugga ur en mer teknisk synvinkel, och vårt mål är att ge lärarna möjlighet att ägna mer tid åt undervisning och mindre tid åt administration och betygsättning. Den enkla användningen av multimedia i frågor som bilder, videor och ljud är också en funktion som vi uppskattar.

Vilka är enligt dig de största fördelarna med att använda Dugga?
De Nassau uppskattar vi följande funktioner: Automatisk korrigering och att Dugga har många olika frågetyper att välja mellan, samt Duggas gränssnitt och användarvänlighet. Vi hör från användare att de tycker att Dugga har en cool design!

Hur använder ni Dugga på er skola?
Huvudsakligen
för högriskprov och diagnostiska tester med autokorrigering. De Nassau delegerar extra uppmärksamhet till elever med dyslexi. Dessa elever kan använda Microsoft Immersive Reader i Dugga för att få extra hjälp med att tolka text.

Hur var responsen bland dina elever/studenter och föräldrar?
Båda
grupperna gillar Dugga, enligt vad vi har hört. Vi har dock främst kontakt med lärarna. Vi tycker att det är bra att Dugga har en inbyggd funktion med "varningar" - som talar om för lärarna att alla frågor inte har besvarats. Slutligen det tydliga och intuitiva Dugga-gränssnittet när man gör testet, detta är också mycket uppskattat.

Hur planerar du att använda Dugga framåt?
Vissa
lärare anpassade sig till Dugga från första dagen, medan andra hade en mer avvaktande inställning. Vi är övertygade om att vi kommer att få se en ökad användning av Dugga. Det är en fördel att utveckla undervisningsmetoder i en gemensam bedömningsplattform som erbjuder flexibilitet och standardisering på samma gång. En del lärare var förvånade över att eleverna gjorde sina prov på 20 minuter i Dugga, i stället för på 40 minuter med traditionella metoder. Lärarna var därför tvungna att skapa fler frågor digitalt, vilket innebar att den relativa summan av underkända svar hade mindre inverkan på slutpoängen för hela provet. Eleverna svarade på fler frågor och fick bättre inlärningsresultat och bättre betyg. För oss var detta en mycket positiv och överraskande effekt av att använda Dugga! Vårt mål för framtiden är att integrera Dugga ytterligare på De Nassau, och vi hoppas naturligtvis att Dugga fortsätter att lansera nya funktioner som vi kan använda i framtiden. Plattformens gränssnitt var redan när vi började tillgängligt på nederländska, vilket naturligtvis var till hjälp för elever och lärare på vår skola.

intresserad av dugga?

fler användarberättelser