De Nassau School in Nederland wil Dugga verder uitbreiden binnen hun organisatie

Wim den Ronde (IT Manager) & Johan Pullen (IT Support)

Wim den Ronde (IT-manager) en Johan Pullen (IT-ondersteuning) werken op De Nassau School in Nederland en werken al geruime tijd met Dugga. Beiden hebben docenten ontmoet die in het begin wat aarzelend waren, en anderen die meteen de voordelen inzagen en dagelijks in Dugga gingen werken, waardoor ze administratieve tijd uitspaarden met het digitaal verspreiden en corrigeren van toetsen.

Dugga wordt op De Nassau al zo'n 2,5 jaar gebruikt. De school heeft zich eerst aangemeld voor een Dugga Free Trial Account, en is later overgestapt op een Premium Dugga Licentie voor 3 jaar, vertelt Wim den Ronde. Dugga wordt steeds meer gebruikt op De Nassau. De Teams-app heeft het voor ons makkelijk gemaakt om profielen van leerlingen te importeren en de administratie van de identiteiten van leerlingen minder tijdrovend te maken. We gebruiken de software van Microsoft op De Nassau en Dugga is direct een essentieel en geïntegreerd onderdeel geworden in deze opzet.

Vertel eens iets over jezelf en je ervaring(en) met het uittesten van Digitale toetssystemen?
Op De Nassau begonnen we te experimenteren met Microsoft Forms, daarna testten en evalueerden we digitale tools zoals: Woots, Quayn, en Test-correct. Toen we na deze evaluatieperiode Dugga probeerden, ontdekten we dat het makkelijker was om mee te beginnen en eenvoudiger was om aan te leren. We werden ook getroffen door de oranje kleur die de toon zet van het hele Dugga beoordelingsplatform. Wij, als Nederlanders, voelden ons er meteen in thuis! Het gebruiksgemak in Dugga was vanaf het begin net zo duidelijk als de aparte kleur van de interface. De laagdrempeligheid om met examens en toetsen in Dugga aan de slag te gaan, was cruciaal. Niet elke leerkracht op onze school is een software wizard! Zodra de leerkrachten één toets/examen in Dugga hadden gemaakt, vonden ze het moeiteloos om nieuwe versies van toetsen te kopiëren en te maken voor verschillende klassen en gelegenheden. 

Wat is volgens u het leukste aan uw rol in het onderwijs?
Het geeft voldoening om steun te geven aan collega's. We hebben nu een doorlopend schema voor het trainen van docenten in Dugga. Bijna elke maand demonstreren we functies, en we hebben ook een nauwe communicatie met het supportteam van Dugga dat zeer behulpzaam is geweest. We hebben Mats en Marcus van Dugga vaak gemaild en we moeten zeggen dat ze er altijd voor ons zijn om onze vragen te beantwoorden, meestal krijgen we dezelfde dag of de volgende dag een antwoord.

Hoe heeft Dugga je geholpen in je dagelijkse werk en uitdagingen? Wat zijn je favoriete functies?
Wim: Als ik een leerkracht was, zouden mijn favoriete functies waarschijnlijk de autocorrectie en het eenvoudige hergebruik van zowel vragen als hele toetsen zijn. Maar zoals we uitgelegd hebben, zijn wij IT-educators die de leerkrachten van De Nassau instrueren om efficiënter te werken door technologie te gebruiken. Wij bekijken Dugga vanuit een meer technisch gezichtspunt, en onze zorg is om docenten de mogelijkheid te geven meer tijd te besteden aan lesgeven, en minder tijd aan administratie en nakijkwerk. Het gemakkelijke gebruik van multimedia in vragen zoals foto's, video's en audio is ook een kenmerk dat wij waarderen.

Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van het gebruik van Dugga?
 Bij De Nassau waarderen we de volgende functies: Auto-correctie en dat Dugga heeft veel verschillende vraagtypes heeft om uit te kiezen, en de interface van Dugga. We horen van gebruikers dat Dugga een Cool design heeft!

Hoe gebruikt u Dugga op uw school?
 Voornamelijk voor High stake examens en Autocorrectie diagnostische toetsen. De Nassau delegeert extra aandacht aan leerlingen met dyslexie. Deze leerlingen kunnen gebruik maken van Microsoft Immersive Reader in Dugga voor extra hulp bij het interpreteren van tekst.

Hoe was de respons onder uw leerlingen/studenten en ouders?
 Beide groepen vinden Dugga leuk, van wat we horen. We hebben echter vooral contact met de leerkrachten. We vinden het handig dat Dugga een ingebouwde functie heeft met "waarschuwingen"-waarin docenten te horen krijgen dat niet alle vragen beantwoord zijn. Tot slot wordt ook de duidelijke en intuïtieve interface van Dugga tijdens het maken van de toets zeer gewaardeerd.

Hoe bent u van plan Dugga verder te gebruiken?
 Sommige leerkrachten pasten zich vanaf de eerste dag aan Dugga aan, anderen hadden een meer afwachtende houding. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van Dugga in de toekomst zal toenemen. Het is een voordeel om lesmethoden te ontwikkelen in één gemeenschappelijk beoordelingsplatform dat tegelijkertijd flexibiliteit en standaardisatie biedt. Sommige docenten waren verbaasd dat de leerlingen hun examens in 20 minuten aflegden in Dugga, in plaats van in 40 minuten met de traditionele methoden. De docenten moesten dus meer vragen digitaal maken, waardoor de relatieve som van de mislukte antwoorden minder invloed had op de eindscore van de hele toets. De leerlingen beantwoordden meer vragen en behaalden betere leerresultaten en betere cijfers. Voor ons was dit een zeer positief en verrassend effect van het gebruik van Dugga! Ons doel voor de toekomst is om Dugga verder uit te breiden op De Nassau, en we hopen natuurlijk dat Dugga nieuwe functies blijft lanceren die we in de toekomst kunnen gebruiken. De interface van het platform was al toen we begonnen beschikbaar in de Nederlandse taal, wat natuurlijk handig was voor leerlingen en docenten op onze school.

geïnteresseerd in dugga?

meer gebruikersverhalen