Academy Federal School och Dugga skapar utbildningsmöjligheter för barn i Myanmar

Nay K Z, chef för IT och partnerskap vid Academy Federal School

Under svåra tider, med COVID-19-pandemin och militärkuppen i Myanmar, förlorade flera barn sina utbildningsmöjligheter, vilket ledde till att Academy Federal School (ACFS) grundades i maj 2022. Trots Myanmars nuvarande period av revolution är ACFS fast besluten att skapa möjligheter för barnen att fortsätta sin utbildning. Skolan arbetar med att utöka utbildningsmöjligheterna för barn. På grund av skolans digitala plattform behöver dess elever och lärare en mer tillförlitlig digital bedömningslösning. För att åstadkomma detta har ACFS använt Dugga Assessment för alla typer av tester, uppgifter och prov.


1. Vilka är Academy Federal Schools favoritfunktioner i Dugga?

Olika frågetyper för att passa olika ämnen! En undersökning bland lärarna på vår skola visar att 65 % av lärarna använder mest MCQ-frågor, 15 % använder rätt svar och 20 % gillar att använda alla olika frågetyper, t.ex. matchning, STEM, fyll i luckor och essäer, beroende på ämne.

2. Hur används Dugga på din skola?
Vi planerade ursprungligen att använda Dugga för våra slutprov, t.ex. första och andra terminens bedömningar. Idag använder vi dock plattformen oftare, även för små formativa bedömningar och tester. Det är faktiskt lätt att skapa frågor i Dugga-plattformen utan att det tar för mycket tid i anspråk.

3. Vilka råd skulle du ge andra skolor som förbereder sig för Future learning Assessment?
Vi uppmuntrar andra skolor att använda alla olika typer av frågor, inte bara uppsatser. Med Dugga kan lärare samarbeta och enkelt dela sina frågor och prov med sina kollegor. Det är också lätt att (av)anonymisera prov och allt är säkert och tar mindre tid.

4. Hur var responsen bland elever/studenter och föräldrar?
Vi fick överlag positiv feedback om Dugga. Sedan starten av övergången till digital utbildning har föräldrar, elever och lärare älskat att använda Dugga.

5. Hur planerar ni att använda Dugga framöver?
Vi använder Dugga för elever i årskurs 4 (upper primal) till årskurs 11, men vi planerar nu också att använda Dugga för våra elever i lower primary. På ACFS använder vi för närvarande Dugga för alla typer av tester, såsom beredskapstester, formativa tester och för summativa utvärderingar.

Nay K Z, chef för IT och partnerskap vid Academy Federal School.

intresserad av dugga?

fler användarberättelser