Med Immersive Reader i Dugga kan skolor ge lika möjligheter att lära sig med digital bedömning. Både för lärande i klassrummet och online!

Dugga är den ledande bedömningsplattformen som hjälper skolor att förbättra kvaliteten på lärandet för varje individ genom att använda teknik för personligt lärande. Med Immersive Reader som en tillgänglig funktion i Dugga kan eleverna få visuellt, grammatiskt och verbalt stöd för att läsa instruktioner och frågor i ett prov. Immersive Reader har flera alternativ för att öka läsbarheten av innehållet, t.ex. textpreferenser, grammatikalternativ och läspreferenser. Alla möjligheter och funktioner som är inbyggda i Immersive Reader är också tillgängliga för Dugga-användare. Stärk dina elever med Immersive Reader i Dugga!

Duggas team har åtagit sig att se till att alla elever har tillgång till tjänsterna. Med Immersive Reader implementerad kan Dugga erbjuda lika möjligheter med alla typer av bedömningar och online-lärande.

relaterade inlägg