Stora fördelar för lärare och elever med Duggas digitala tentor

Digitaliseringens roll i den svenska skolan och läroplanen kommer att stärkas under 2018. Ett av stegen är att digitalisera de nationella proven och många skolor och kommuner tittar nu på hur de på bästa sätt kan gå från traditionella pappersprov till digital bedömning. Ett av de företag som ligger i framkant när det gäller digitala prov är Dugga - ett forskningsbaserat provsystem som utvecklats tillsammans med svenska skolor och lärare.

relaterade inlägg