FÖRDELAR MED DUGGA - EN FÖRÄNDRING AV UTBILDNINGSSYSTEMET

18 april 2021, 16:30 CEST

Talare:

Charles Stork, direktör - SLB Diensten

Claire Arnold, lärare i geografi - KSE

Jack Aerts, projektledare - arbetsflöden

Dylan Dawson, chef för kundframgång - Dugga

Evenemanget hålls på nederländska!

Med Dugga kan du skapa digitala prov för den moderna skolan. Dugga kan användas för alla typer av prov, tester, hemtentamina, inlämningsuppgifter och nationella prov. Det här innovativa webinariet lyfter fram lärarnas och elevernas perspektiv.

Ta det första steget genom att delta i det här webbseminariet. Välkommen och vi ses där!

LÄNK TILL WEBBSEMINARIET

fler evenemang