ที่นี่คุณจะพบข้อมูลระบบที่สําคัญ

แอปพลิเคชัน Dugga และระบบย่อยทํางานตามปกติ

SYSinfo ได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

__________________________________