Korrespondensgymnasiet, Torsås

"Korrespondensgymnasiet erbjuder gymnasieutbildning med distansundervisning och Dugga har möjliggjort införandet av digitala prov och examinationer. Dugga är ett fantastiskt verktyg för den kreativa läraren vid planering och genomförande av digitala prov. I Dugga kan du enkelt variera dina frågor och skapa allt från hörförståelse till essäfrågor."

Jim Säfström
Lärare på Korrespondensgymnasiet, Torsås, Sverige

intresserad av dugga?

fler användarberättelser