Gateway College i Sri Lanka använder Dugga som plattform för bedömning med studentidentiteter som administreras i Microsoft Teams och Dugga!

Gateway är en grupp av 5 internationella skolor

Gateway College i Sri Lanka är ett nätverk av fem internationella skolor. Gateway är känt för sina toppmoderna campus, högkvalitativ undervisning och ett utbildningsprogram som är jämförbart med en rad internationellt erkända kvalifikationer i världsklass från Storbritannien och Australien. Skolan är därför känd som en av Sri Lankas främsta utbildningsinstitutioner. Gateway College tar emot elever från två och ett halvt till 18 år. Under covid var skolans ledning snabbt tvungen att byta från traditionella undervisningsmetoder på plats till hybridundervisning.

Nedan delar Surani Maithripala, teamledare för förändringshantering på Gateway, med sig av sina lärdomar från denna övergång.
När skolorna var låsta i Sri Lanka i början av pandemin 2020 var vi tvungna att leta efter lösningar som skulle göra det möjligt för oss att genomföra säkra och trygga onlineprov och det var då Dugga kom in som en lösning. Övergången gick ganska smidigt ur ett tekniskt perspektiv, eftersom vi är en Microsoft Showcase School och både våra elever och lärare redan använde Microsoft Teams och andra Office 365-applikationer för läxor och mindre uppgifter och bedömningar.

- Duggas större variation av frågetyper och applikationens förmåga att integreras i Microsoft Teams-appen var till stor hjälp när vi började skapa nya rutiner för digital distribution och korrigering av mer komplexa tentor.
-
Tentamen distribueras nu digitalt till elever från tredje klass och uppåt i form av händelser i deras individuella kalendrar i Microsoft Teams .

Surani, som är involverad i att utbilda lärarna på Gateway i hur man använder plattformen, säger att den Wiki som finns tillgänglig i applikationen gjorde det lättare för henne att behärska plattformen på mycket kort tid.

STEM-plugins i Dugga
Integrationen av Geogebra och frågor av kemityp gjorde det även möjligt för Gateway-lärare att sätta upp komplexa uppgifter för elever på högsta och lägsta nivå. Att behärska dessa frågetyper krävde viss utbildning för både lärare och elever. Under denna process fann Gateway College att Duggas supportteam var till stor hjälp.
-
Jag har varit i kontakt med både Gunnar och Mats på Duggas support, säger Surani .

Demosessioner med Dugga
- Efter att Mats Lövgren på Dugga support hade instruerat mig för första gången, fortsätter Surani, kände jag mig säker på att jag kunde ordna individuella utbildningstillfällen i Dugga med mina kollegor. Allt detta skedde under covid lock down.
- Gateway är en grupp av fem internationella skolor, och totalt har vi cirka 500 lärare och 5 000 elever! Här i Sri Lanka måste vi alltid vara förberedda, särskilt med tanke på den rådande situationen. Eftersom vi hanterade covidkrisen ganska bra ur pedagogisk synvinkel med hjälp av digitala verktyg som Dugga, är vi nu noga med att inte förlora den kunskap om hybridlärande som vi uppnådde under pandemin, eftersom vi är osäkra på de framtida utmaningar som vi som grupp av skolor kan komma att ställas inför.

Lärare som utforskar Dugga
- Våra lärare har varit superkreativa på sina egna sätt när de har utforskat Dugga. Och den inställningen uppmuntrar vi. Lärarna har använt filmklipp och olika frågetyper på ett innovativt sätt för att få ut det mesta av testerna, även ur ett perspektiv där man ser bedömningen som ett sätt att lära.

Dugga är byggt i Microsoft Azure med funktioner som Immersive Reader och har en betydande inverkan på aktiveringen av Office 365 och Microsoft Teams, samtidigt som det hjälper till att införliva viktiga tjänster som plagiatanalys och provtagning. Som den enda Microsoft Showcase School i Sri Lanka och med det senaste erkännandet från två av Sri Lankas telekombolag, som SLT EdTech Specialist School och Dialog DigiEdu Model School, kommer detta samarbete att stärka oss ytterligare i vårt arbete med att ta till oss det bästa av utbildningsteknik för våra elever.

Surani Maithripala, Gruppledare, Förändringshantering på Gateway Group

partners:

Kontakta oss

Torsgatan 39, 113 62 Stockholm

Värdefulla länkar

Inloggning

Nyheter

Hur vi hanterar dina uppgifter

Support

© 2022 Dugga. Alla rättigheter förbehållna.