Kära Nobelpristagare, grattis!

Kära nobelpristagare,

Grattis! Ni är våra hjältar eftersom era prestationer och upptäckter har inneburit stora fördelar för mänskligheten. Från hur celler anpassar sig till förändringar i syrehalten till vår förmåga att bekämpa global fattigdom. Vi, liksom ni, har en vision om en bättre värld och tror på att förbättra samhället genom kunskap, vetenskap och humanism.

I varje skola förtjänar varje elev lika möjligheter.

Det är vår starka övertygelse och vi vet att du håller med oss om att varje elev ska ha möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Vi tror att vi kan förbättra kvaliteten på lärandet dramatiskt genom att förändra bedömningen av lärandet.

Vårt uppdrag är därför att hjälpa skolor att öka kvaliteten i undervisningen och ge lika möjligheter för varje elev att lära sig. Oavsett ens efternamn, kön eller särskilda behov.

Med denna ambition som drivkraft har vi skapat en unik arena för att integrera skolornas behov i vår plattform för bedömning av lärande. Vi har lärt oss att vi genom öppenhet och dialog med lärare och elever kan använda pedagogik, teknik och innovation för att hjälpa eleverna att få ut det bästa av sina lärare, oavsett vilken nivå eller vilket ämne som undervisas. Helt enkelt, alla är Dugga.

Tack för att du inspirerar oss alla!

Dr Claudia Rademaker & Dr Patrik Nilsson

Duggas grundare - Bedömning av inlärning

relaterade inlägg