Teams IntegratieVereisten

Zorg ervoor dat aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan.

Dugga geïntegreerd met Teams vereist de betrokkenheid van de IT/ICT-beheerder, de MS Global Admin op uw school, dus gelieve de vereisten hieronder te delen en ons de contactinformatie aan die persoon te bezorgen.

Wij ondersteunen twee Microsoft 365-configuraties

  • Microsoft Office 365 samen met Microsoft School Data Sync
  • Microsoft 365 EDU met of zonder Microsoft School Data Sync*

Om de MS Teams-integratie mogelijk te maken, moeten de gegevens gestructureerd zijn in een compatibel formaat.

Dugga en Teams met Microsoft 365 EDU Licenties

  • Studenten moeten een Microsoft EDU Student Licentie hebben
  • Leraren moeten een Microsoft EDU faculteit licentie hebben
  • Gebruikers moeten verbonden zijn met de juiste klassen, er is de optie om groepen/teams te synchroniseren in plaats van klassen

Dugga en Teams met Microsoft Office 365 en Microsoft School Data Sync

  • De primaire gebruikersrol in de school beschreven in het SDS rolveld.
  • Gebruikers moeten verbonden zijn met hun juiste school.
  • Gebruikers moeten verbonden zijn met de juiste klassen, er is de optie om groepen/teams te synchroniseren in plaats van klassen.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via [email protected]

*Wanneer alle gebruikers in hetzelfde domein zitten, bv.[email protected] maar naar verschillende scholen gaan, dan hebben we Microsoft School Data Sync SDS nodig en moeten de scholen en de bijbehorende leerlingen daar correct vermeld staan. Anders zullen alle gebruikers in dezelfde school worden vermeld.

 

 

Kontakta oss

Torsgatan 39, 113 62 Stockholm

Länkar

Logga in

Dugga Plugga

Nyheter

Hur hanterar vi din data

Steun

Dugga API