Seri Mulia Sarjana International School gebruikt Dugga voor digitale examens

Joel Canoza Espiritu, adjunct-directeur Academische Zaken van Seri Mulia Sarjana Internationale School.

Seri Mulia Sarjana International School (SMIS) is een progressieve multiculturele school in Brunei Darussalam met leerlingen uit meer dan 25 landen wereldwijd. De school is er trots op dat zij leerlingen uit de kleuterklas en het basisonderwijs spelenderwijs en met aandacht voor de leerling leert, en hun digitale vaardigheden versterkt door middel van technologische activiteiten/instructies op en buiten de campus.

Wat zijn SMSIS' favoriete kenmerken van Dugga?

We genieten van de verscheidenheid aan vraagtypes die Dugga biedt, naast de back-up- en beveiligingsfuncties. We waarderen ook Dugga's ReadSpeaker en tekst-naar-spraak functies, die onze leerlingen met leerproblemen in staat stellen deel te nemen aan onze beoordelingen.

Hoe wordt Dugga gebruikt bij SMSIS?

Dugga wordt momenteel gebruikt als online beoordelingsplatform voor zowel formatieve (wekelijkse quizzen en opdrachten) als summatieve beoordeling (eindevaluaties).

Hoe hebben de vele verschillende vraagtypes bijgedragen tot de manier waarop u uw leerlingen/studenten kunt beoordelen?

Met Dugga's brede scala aan vraagtypen kunnen we een toets ontwerpen die toegankelijker en inclusiever is voor leerlingen met verschillende leerstijlen en behoeften. Vragen zijn niet langer beperkt tot zwart-wit teksten en afbeeldingen. Het gebruik van verschillende vormen van media zoals gifs, audio, korte videoclips, geanimeerde karakters, foto's en diverse andere hebben onze beoordelingen dynamischer en boeiender gemaakt voor onze leerlingen.

Welk advies zou u geven aan andere scholen die zich voorbereiden op de Future Learning Assessment?

Onze ervaring met online lessen tijdens de pandemie heeft ons ertoe aangezet onze programma's opnieuw te evalueren en te herzien. Het is cruciaal dat we onze studenten de vaardigheden geven die ze nodig hebben om in de toekomst te slagen nu we verder gaan met de vierde industriële revolutie, waar de integratie van op technologie gebaseerde toepassingen, instrumenten en online platforms ter ondersteuning van het onderwijs en leren inde 21e eeuw het onderwijssysteem ingrijpend heeft veranderd. Alle leerlingen toegang geven tot eerlijke, betrouwbare en inclusieve digitale beoordelingen zoals Dugga als onderdeel van de overgang is zeer belangrijk.

Hoe was de respons onder de leerlingen/studenten en ouders?

Leerlingen, leraren en ouders gaven ons goede beoordelingen en feedback. Leerlingen waren gemotiveerd om de toets in te vullen omdat het hen een meer dynamische toets gaf die aanpasbaar, toegankelijk en immersief was. Ook werd duidelijk dat Dugga de voorkeur kreeg boven andere digitale toetsplatforms.

Joel Canoza Espiritu, adjunct-directeur voor academische zaken van Seri Mulia Sarjana International School.

geïnteresseerd in dugga?

meer gebruikersverhalen