พิเศษ AANBIEDING!

Hogere cijfers en meer welbevinden met het nummer één toetsplatform

สามารถเข้าร่วมประสบการณ์ได้สูงสุด 3 คน โดยต้องมีอายุ 25% จากคะแนนเต็ม

รหัสโปรโมชั่น: DuggaNL

Dugga, winnaar van Microsoft Global Education Specialist Partner Award, heeft bewezen de cijfers en het welzijn van studenten en docenten te verbeteren. Tegelijkertijd kunnen leerkrachten tot 98% tijd besparen bij het nakijken en beoordelen van toetsen.

Dugga is een beveiligd beoordelingsplatform waarmee docenten examens en opdrachten kunnen maken, plannen en uitvoeren in de klas. Met Dugga in Microsoft Teams kunnen docenten elk type examen, quiz en toets eenvoudig vanuit Teams inplannen.

ดูเพิ่มเติมได้และดูดวง 3 โรงเรียนฟรี! De gratis licentie geeft alle gebruikers op je school toegang tot Dugga Premium, geïntegreerd met Microsoft O365 en Teams.

ประเภท aanbieding (ฟรี): Je hebt toegang tot Dugga Premium voor een periode van 3 maanden, geïntegreerd met Microsoft O365 en Teams. Inclusief alle docenten en studenten van je school.

ติดต่อสะเดาพบ ons op!

Aanbieding geldig tot

31 ธันวาคม 2566

ว้าวว

gemakkelijk te gebruiken

Eenvoudig, flexibel en integreerbaar met verschillende platforms in het digitale ecosysteem van de school (Google, Microsoft)

integreren

Onderdeel van een digitaal ecosysteem – naadloze integraties met Microsoft 365/Teams, Google G-suite en een open API voor andere populaire leerplatforms

N

เอียร์ลิค

Anonieme correctie en beoordeling. Automatische plagiaatanalyse Gelijke voorwaarden voor iedereen met student-vriendelijke technologie

tijdsbesparing

Gemakkelijk om me te beginnen. Twee keer zo snel als handgeschreven voorbeelden met bewerkingsfunctie. Automatische correctie en becijfering

~

เวลิก

3 + 1 เตียงใหม่: Open Mode, Xit Check, Locked Mode + Mogelijkheid met Live/AI Algoritme Proctoring Oplossing voor belangrijke online toetsen

samenwerkend onderwijs

Bouw en deel toetsen met collega's. Werk samen aan een kerndoelen-dekkende toetsenbank

werk พบกับ Dugga ใน Teams

Ria Sweere, Markland College Oudenbosch

Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)

Het Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) gebruikt dugga voor digitale toetsen, examens, quizzes en opdrachten. Claire Daamen, Aardrijkskunde docente op het KSE, vertelt over haar ervaring met Dugga en hoeveel tijd ze kan bespaaren door samen te werken met haar collega's, direct vanuit Dugga.

เดอ แนสซอ

"ไม่ใช่ครูทุกคนที่โรงเรียนของเราเป็นพ่อมดซอฟต์แวร์! เมื่อครูทําการทดสอบ / สอบหนึ่งครั้งใน Dugga พวกเขาพบว่าง่ายต่อการคัดลอกและทําการทดสอบเวอร์ชันใหม่สําหรับชั้นเรียนและโอกาสต่างๆ คุณลักษณะนี้ใน Dugga ช่วยประหยัดเวลาได้จริง"

Wim den Ronde (ผู้จัดการฝ่ายไอที) และ Johan Pullen (IT Support), De Nassau

Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)

Nu op de KSE, maken 2500 leerlingen en 170 docenten gebruik van Dugga. In de eerste twee weken van april zijn er meer dan 100 toetsen afgenomen, waarvan er 1169 vragen zijn beantwoord. De komende dagen staan er nog meer toetsen op de planning. Toetsen worden samen gemaakt en gedeeld onder docenten, zodat ze elkaar op weg helpen."

Margot van Houwelingen, ICT-projectmanager, docent Nederlands

"Met de integratie van de Dugga-app in Microsoft Teams kun je direct vanuit Teams een klas inplannen en individuele studenten toevoegen aan een toetsevenement. Hier maken we nu gebruik van. Kortom, een zeer succesvolle start bij KSE van dit veelbelovende Zweeds-Nederlandse product. "

Leon Geers ผู้กํากับ KSE