ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลจากระยะไกลกับ DUGGA และ MICROSOFT

16 มิถุนายน 2563, 09.00 น. PDT

คุณเป็นผู้นําด้านการศึกษาทางไกลและจําเป็นต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการประเมินทางดิจิทัลหรือไม่? เรียนรู้จากนักการศึกษาคนอื่น ๆ ที่แบ่งปันเคล็ดลับการปฏิบัติในหัวข้อร้อนนี้ เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บและดูว่าการเริ่มต้นใช้งานการประเมินดิจิทัลนั้นง่ายเพียงใด

งานนี้จัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ!

Date: ‪June 16‬ Time: ‪9 AM PDT‬ | ‪12 PM EDT‬ | ‪5 PM BST

กิจกรรมเพิ่มเติม

การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการเรียนรู้และการประเมินแบบดิจิทัล

การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการเรียนรู้และการประเมินแบบดิจิทัล

เมษายน 28, 2020, 14:00 น. Microsoft และ Dugga นําเสนอเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้และการประเมินแบบดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม