การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม

22 เมษายน 2563, 13:00 น.

ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมของ Microsoft "เราแข็งแกร่งขึ้นด้วยกัน"
ทีมโรงเรียนในสวีเดนของ Microsoft มารวมตัวกันกับลูกค้าและคู่ค้าและพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างดิจิทัลการรวมการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมและโรงเรียนที่ทันสมัย เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องการแสดงให้เห็นว่าเราแข็งแกร่งขึ้นด้วยกัน

กิจกรรมเพิ่มเติม