Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Dugga! We hopen dat u met plezier gebruik zult maken van onze producten en diensten ("Diensten"). De Diensten worden geleverd door Dugga AB, organisatienummer 559006-5198, Norr Mälarstrand 6 A , 112 20 Stockholm, Zweden.

Door onze Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Onze Services bestaan uit meerdere add-ons, dus soms kunnen aanvullende voorwaarden of productvereisten van toepassing zijn. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende Services, en deze aanvullende voorwaarden worden onderdeel van uw overeenkomst met ons als u deze Services gebruikt.

Onze diensten gebruiken

U dient zich te houden aan alle beleidsregels en instructies die u binnen de Diensten ter beschikking worden gesteld. Maak geen misbruik van onze Services die wij aanbieden. Verstoor onze Services bijvoorbeeld niet en probeer geen toegang te krijgen tot onze Services via een andere methode dan de interface en de instructies die wij verstrekken. U mag onze Services alleen gebruiken zoals aangegeven in onze richtlijnen, de huidige wetgeving, inclusief toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van export- en herexportcontrole. We kunnen de levering van onze Services aan u opschorten of stopzetten als u zich niet houdt aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermoedelijk wangedrag onderzoeken.

Het gebruik van onze Services geeft u geen eigendom van intellectuele eigendomsrechten op onze Services of de inhoud waartoe u toegang verkrijgt. U mag geen inhoud van onze Services gebruiken, tenzij u toestemming hebt verkregen van de eigenaar ervan of dit anderszins wettelijk is toegestaan. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht om merken of logo's te gebruiken die in onze Services worden gebruikt. Het is niet toegestaan wettelijke kennisgevingen die in of samen met onze Services worden weergegeven, te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen. In verband met uw gebruik van de Services kunnen wij u belangrijke serviceaankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen.

Uw Dugga-account

U kunt een Dugga Account nodig hebben om de volledige reikwijdte van onze Diensten te gebruiken. U kunt uw eigen Dugga Account aanmaken, of uw Dugga Account kan aan u worden toegewezen door een beheerder, zoals uw werkgever of onderwijsinstelling. Als u een Dugga-account gebruikt dat aan u is toegewezen door een beheerder, kunnen andere of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en uw beheerder kan in staat zijn om toegang te krijgen tot uw account of deze uit te schakelen.

Om je Dugga Account te beschermen, hou je wachtwoord vertrouwelijk. Je bent verantwoordelijk voor de activiteiten die gebeuren op of via je Dugga Account. Probeer je wachtwoord van je Dugga Account niet te hergebruiken voor andere applicaties. Als u erachter komt dat uw wachtwoord of Dugga Account op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt, neem dan contact met ons op.

Privacy en bescherming van het auteursrecht

Dugga's privacybeleid legt uit hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Diensten gebruikt. Door onze Diensten te gebruiken, stemt u ermee in dat Dugga dergelijke gegevens kan gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. We reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht en beëindigen accounts van recidivisten volgens het proces dat is uiteengezet in de Zweedse auteursrechtwet. Gelieve de rechten van auteursrechthouders niet te schenden wanneer u Dugga gebruikt. Dergelijke schendingen zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

Uw inhoud in onze diensten

Sommige van onze Services stellen u in staat om inhoud te uploaden, in te dienen, op te slaan, te verzenden of te ontvangen. U blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die u op die inhoud hebt. Kortom, wat van u is, blijft van u. Wanneer je inhoud uploadt, indient, opslaat, verzendt of ontvangt naar of via onze Diensten, geef je Dugga (en degenen met wie we kunnen samenwerken) het recht om die inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, afgeleide werken te maken (zoals werken die het resultaat zijn van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we maken zodat je inhoud beter werkt met onze Diensten), te communiceren, te publiceren en te verspreiden binnen het kader van het Dugga-platform. De rechten die u verleent in deze licentie zijn voor het beperkte doel om onze Diensten te exploiteren, promoten en verbeteren, en om nieuwe Diensten te ontwikkelen. Deze licentie blijft bestaan, zelfs als u stopt met het gebruik van onze Diensten.

Over software in onze diensten

Volledig gebruik van onze Service vereist of omvat downloadbare software die gratis beschikbaar kan zijn of een aparte overeenkomst of bepaalde versie van onze Service vereist. Dugga geeft iedere gebruiker een persoonlijke licentie voor gebruik onder de richtlijnen van uw specifieke klantenovereenkomst. U mag niet knoeien met, kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of leasen van enig deel van onze Diensten of inbegrepen software, noch mag u reverse-engineeren of proberen de broncode van die software te extraheren, tenzij u onze schriftelijke toestemming hebt.

Wijziging en beëindiging van onze diensten

Wij zijn voortdurend bezig met het wijzigen en verbeteren van onze Diensten. We kunnen functionaliteiten of functies toevoegen of verwijderen, en we kunnen een Dienst opschorten of helemaal stopzetten. Wij zijn van mening dat u eigenaar bent van uw gegevens en dat het belangrijk is dat u toegang blijft houden tot deze gegevens. Indien wij een Dienst stopzetten, zullen wij u, waar redelijkerwijs mogelijk, een redelijke vooraankondiging geven en een kans om informatie uit die Dienst te halen.

Onze garanties en vrijwaringsclausules

Wij bieden onze Diensten aan met een commercieel redelijk niveau van vaardigheid en zorg en wij hopen dat u deze met plezier zult gebruiken. De specifieke functies van de Diensten, of hun betrouwbaarheid, beschikbaarheid, of vermogen om aan uw behoeften te voldoen worden geleverd "zoals ze zijn".

Aansprakelijkheid voor onze diensten

Dugga, en Dugga's leveranciers en distributeurs, zullen niet verantwoordelijk zijn voor verloren winsten, inkomsten, of gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, gevolg-, voorbeeld-, of bestraffende schade. De totale aansprakelijkheid van Dugga, en haar leveranciers en distributeurs, voor enige claims onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garanties, is beperkt tot het bedrag dat u ons betaald heeft om gebruik te maken van de Diensten voor het afgelopen jaar (of, indien wij kiezen, om u de Diensten opnieuw te leveren). In alle gevallen zullen Dugga, en haar leveranciers en distributeurs, niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die niet redelijkerwijs voorzienbaar is.

Zakelijk gebruik van onze diensten

Indien u onze Diensten namens een bedrijf gebruikt, aanvaardt dat bedrijf deze voorwaarden. Het zal Dugga en haar filialen, functionarissen, agenten en werknemers vrijwaren en schadeloos stellen van elke claim, rechtszaak of actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Diensten of schending van deze voorwaarden, met inbegrip van elke aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenhonoraria.

Over deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Dienst wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Diensten weer te geven. U dient de voorwaarden regelmatig te bekijken. Wijzigingen die gericht zijn op nieuwe functies voor een Dienst of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden onmiddellijk van kracht.

Als er een conflict is tussen deze voorwaarden en uw specifieke Dugga klantenovereenkomst, dan zal uw specifieke Dugga klantenovereenkomst voorrang hebben op de hier vermelde voorwaarden.

Voor meer informatie over Dugga kunt u terecht op www.dugga.com