ดักกา คิกสตาร์ทบิลด์นิ่ง

ต.ค., 2021

Utbildare: กุนนาร์ ฟอล์ค

รูปแบบ: ผ่าน Teams

Välj ett datum som passar och få värdefulla tips och en genomgång av hela flödet för att skapa prov, schemalägga prov, genomföra prov, rätta prov, publicera provresultat, med ett antal automaträttade frågetyper. Ta med dina kollegor så ses vi! (การฝึกอบรมเหล่านี้จัดขึ้นเป็นภาษาสวีเดน)

  • Tisdag 5 oktober, 15.00-16.30
  • Tisdag 12 oktober, 15.00-16.30
  • ทอร์สแด็ก 19 oktober, 15.00-16.30
  • Tisdag 21 oktober, 15.00-16.30

กิจกรรมเพิ่มเติม