våra produkter

Skapa obegränsat antal prov, tentor och uppgifter, roliga frågesporter samt andra typer av tester med hjälp av många olika frågetyper. Dela och bygg din provbank tillsammans med kollegor.

Dugga används av lärare över hela världen för alla typer av prov, tentor, diagnostiska prov, hemläxor, allt samlat på ett ställe och lätt att använda. Testen Sie jetzt und holen Sie sich Ihre kostenlose Probe!

olika lösningar för olika behov

Vi vet att ingen skola är den andra lik. Det är därför vi har olika lösningar för olika behov.

Haben Sie schon etwas gefunden? Börja med Basic eller Advanced och uppgradera till Premium när som helst.

 

grundlegend

 

Grundlegende Funktionen für verschiedene Arten von Prov

erweiterte

 

Avancierte Funktionalität und viele andere Funktionen für alle Bereiche

Prämie

 

En helhetslösning med fullständig funktionalitet, Single Sign On integrerad med skolans lärplatform såsom Teams och O365

Kontakta oss för offert. Vi berättar gärna mer!

 

varför dugga?

lätt att använda

Enkelt, flexibelt och integrerbart med flera plattformar i skolans digitala ekosystem (Google, Microsoft)

N

rätt & rättvist

Anonym rättning och kunskapsutvärdering. Automatisierte Plagiatanalyse. Lika villkor för alla med pedagogikdriven teknik

~

System säkert

3 + 1 säkerhetslägen: Öppet läge, Xit-Check, Nedlåst läge + Live/AI-algoritm proctoring-funktion för prov på distans. Plagiatanalyse

l

bättre svar

Weniger Stress für die Studenten. Die wichtigsten Redigierfunktionen sind

integrerbart

En del av det digitala ekosystemet - Sömlösa integrationer med Microsoft 365/Teams, Google G-suite och andra vanliga lärplattformar

tidsbesparande

Lätt att komma igång. Dubbelt så snabbt som handskrivna prov med redigeringsfunktioner. Automatische Rättning und Betygsättning

ökat lärande

Flexible und interaktive Funktionen für das Feedback. Utför formativ bedömning, frågesporter och riktiga prov snabbt och enkelt

kollegialt lärande

Bygg och dela din provbank. Samarbeta med kollegor för pedagogisk utveckling.

System säkert

4 + 1 säkerhetslägen:

N

Öppet läge

N

Öppet läge + Plagiatanalyse & Kontrolle

N

XIT-Check ®

N

Nedlåst läge - Vollsperrung

N

Nedlöst läge + Live/AI algoritm proctoring för prov på distans

eine digitale Provisoriumsplattform ist das Ergebnis dieser Bemühungen

 

20 olika frågetyper, varav 14 korrigeras automatiskt så att lärare kan tillbringa mer kvalitativ tid med sina elever. Anonym rättning och tillgänglighetsfunktioner.

Med Duggas många olika frågetyper kan eleverna till exempel skriva matematik för hand och låta Dugga översätta det handskrivna till datorskriven text.

grundlegend

Grundlegende Funktionalitäten für verschiedene Arten von Prüfgeräten

N

Skapa och genomför olika prov, lektioner och uppgifter

N

Använd frågetypen essä, matematik och automaträttade frågetyper såsom envalsfrågor och flervalsfrågor mfl

N

Tillgänglighetsverktyg för uppläsning av frågor

N

Basic gör det möjligt att använda den uppskattade bedömningsmodulen för rättning med bedömningsmatriser

Basic ermöglicht die Aufrüstung auf Advanced oder Premium

erweiterte

Verbesserte Funktionalität und Flexibilität für alle Bereiche

N

Alle Funktionen von Basic

N

Olika hjälpmedelsverktyg

N

Lämplig für alle Arten von Prov

N

Många olika automaträttade frågetyper

N

Lämplig für alle Arten von Prov

N

Envalsfråga

N

Flervalsfråga

N

Dra och släpp

N

Rätt svar

N

Begrepp

N

Matematik-Editor

N

Matcha

N

Klicka-Text

N

Rätt plats

N

Ordna

N

Markera

N

Glückstext

N

Luckmeny

N

Sant falskt

N

GeoGebra für Matematik

N

Sant/falskt

N

Uppdrag

N

Markera och sortera med/utan poäng

N

Advanced gör det möjligt för dig att använda den uppskattade bedömningsmodulen för rättning med bedömningsmatriser

Advanced möjliggör uppgradering till Premium

Prämie

En helhetslösning med full funktionalitet, Single Sign On integrerad med skolans LMS

N

Alle Funktionen von Advanced

N

Eine in das skolanische LMS integrierte Hilfslösung

N

Die Vervollständigung aller Elemente bis hin zur gesamten Medienvermarktung

N

Plagiatanalyse

N

Medlemskap i Duggas pedagogiska forum

N

Integration von Microsoft Teams

Partner:

Kontakta oss

Torsgatan 39, 113 62 Stockholm

Länkar

Logga in

Dugga Plugga

Nyheter

Hur hanterar vi din data

Unterstützung

Dugga-API

© 2021 Dugga. Alle Rechte vorbehalten.