utvecklat av lärare för lärare

Dugga är en Spinoff från ett forsknings- och utvecklingsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Umeå Universitet, HAN University of Applied Sciences och Stics Research.

Som det enda digitala provsystemet i Sverige erhöll Dugga, i konkurrens, forskningsfinansiering från myndigheten Vinnova, under näringsdepartementet, genom initiativet “Framtidens skola”. I direktiven betonades särskilt att basera systemet på akademisk forskning på samma sätt som skolsystemet i allmänhet bygger på vetenskaplig forskning. Dugga är exakt det. Baserat på vetenskaplig forskning, utvecklat tillsammans med skolor, lärare och elever.

titta på filmen – dugga på 3 minuter

dugga säkerställer en objektiv bedömning

“Vi anser att ingen ska bedömas baserat på sitt utseende, kön, efternamn, handstil eller beteende i klassrummet. Dugga möjliggör en rättvis bedömning. “

användarvänligt och lättanvänt

Vid produktutvecklingen utgick vi bland annat från lärare som inte var särskilt kunniga om IT, datorer och liknande. Vårt antagande var att om vi kunde bygga ett digitalt provsystem som var så användarvänligt och enkelt att använda att även mindre datorvana pedagoger med lätthet kunde använda plattformen skulle det vara väldigt lätt för, i sammanhanget, datorvana pedagoger att snabbt komma igång med Dugga.

“Varje barn förtjänar lika möjligheter och rätt till utbildning av hög kvalitet.”

Claudia Rademaker, PhD

Medgrundare Dugga

”Som lärare bör vi ta bort onödig stress för studenter vid prov.

Patrik Nilsson, PhD

Medgrundare Dugga

säkert och pålitligt

Dugga tillser att relevant lagstiftning följs såsom exempelvis skollagen (2010:800), högskoleförordningen (1993:100) samt dataskyddsförordningen (2017/18:105) allmänt kallad GDPR.

“vi anser att vi dramatiskt kan förbättra kvaliteten i lärandet genom att transformera den traditionella kunskapsutvärderingen”

våra värderingar

dröm

Dröm stort och få det att hända!

Vi tror att varje individ måste våga drömma. Drömmar driver förändring för en bättre framtid. Vi anammar nya idéer för att skapa vår framtid tillsammans.

 

passion

Vi vill göra skillnad! 

Vi tror starkt på det vi gör. Vi vill hjälpa skolor med de bästa möjligheterna för studenter att lära sig. 

Vi älskar resan och firar milstolpar, stora som små. 

lagspel

Delad framgång är bäst!

Vi vinner tillsammans och står tillsammans. Vi tror på samarbete, öppenhet och transparens. När vi delar med oss hittar vi bättre lösningar.

Vi omfamnar och uppskattar varandras talanger. Varje lagmedlem är lika viktig för slutresultatet. 

inkluderande

Alla är lika viktiga

Vi tror på mångfald för att utvidga våra perspektiv. Vi arbetar för att uppmuntra varje individ att tro på sig själv och sina förmågor. 

 

 

nyfikenhet

Vi lär oss hela tiden!

Vi lär av misstag som blir värdefulla erfarenheter. Vi välkomnar feedback eftersom det utvecklar oss som individer och som team.

 

 

vad säger lärare om dugga?

”Dugga, som vi nu använder, är ett flexibelt system och en nödvändighet både som ett led i skolans digitalisering och utveckling, och för att underlätta lärares vardag.”

Mattias Wickberg

Förstelärare, Stockholms stad

“Den i princip heltäckande funktionaliteten med flexibilitet för både lärare och elever samt de många frågetyperna, gör att Dugga kan användas för all typ av skriftlig examination. Integrationen med Office 365 underlättar väldigt mycket vad gäller användarhantering. Sedan är ju säkerheten mycket genomtänkt och känns väldigt trygg och övertygande och i linje med de nya GDPR-direktiven.”

Richard Wahlund

Professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

”Vi är glada att medverka i digitaliseringen av utbildningssystemet tillsammans med Dugga. Precis som Microsoft erbjuder Dugga smarta, digitala lösningar som skapar nya möjligheter för studenter och lärare från skolor och universitet världen över. Den nya integrationen mellan Dugga och Microsoft Office 365 tar digitaliserade former av kunskapsutvärdering ett steg längre.”

Joke Palmkvist

Affärsområdeschef skola och högre utbildning, Microsoft Sverige

Kontakta oss

Torsgatan 39, 113 62 Stockholm

+46 (0) 8-30 70 80

Värdefulla länkar

Logga in

Distansundervisning

Nyheter

Hur vi hanterar dina data

Support

© 2020 Dugga. Alla rättigheter förbehållna.