digitalt lärande + digitala prov

dugga helt enkelt.

Vår mission är att hjälpa skolor att öka kvaliteten i lärandet med digital kunskapsutvärdering och ge lika möjligheter för varje elevs inlärningsprocess.

Sveriges främsta kommuner och skolor inom digitalisering och lärande använder Dugga.
Dugga är ett lättanvänt, flexibelt och säkert digitalt system för olika typer av prov, tentor, hemtentor, läxförhör, uppgifter samt nationella prov. Dugga är plattformsoberoende och stödjer Windows, OSX, Chromebook och iPad. Dugga ger dig som lärare möjlighet att ägna mer kvalitativ tid med dina elever.

Enkelt

Effektivt

~

Tryggt & Säkert

Likvärdigt

Integrerbart

Vad säger pedagoger om Dugga?

”Dugga, som vi nu använder, är ett flexibelt system och en nödvändighet både som ett led i skolans digitalisering och utveckling, och för att underlätta lärares vardag.”
Mattias Wickberg

Förstelärare, Stockholms Stad

”Den i princip heltäckande funktionaliteten med flexibilitet för både lärare och elever samt de många frågetyperna, gör att Dugga kan användas för all typ av skriftlig examination. Integrationen med Office 365 underlättar väldigt mycket vad gäller användarhantering. Sedan är ju säkerheten mycket genomtänkt och känns väldigt trygg och övertygande och i linje med de nya GDPR-direktiven.”
Richard Wahlund

Professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

”Vi är glada att medverka i digitaliseringen av utbildningssystemet tillsammans med Dugga. Precis som Microsoft erbjuder Dugga smarta, digitala lösningar som skapar nya möjligheter för studenter och lärare från skolor och universitet världen över. Den nya integrationen mellan Dugga och Microsoft Office 365 tar digitaliserade former av kunskapsutvärdering ett steg längre.”

Joke Palmkvist

Affärsområdeschef skola och högre utbildning, Microsoft Sverige

I varje skola förtjänar alla elever lika förutsättningar

Dugga är ett plattforms- och operativsystemsoberoende system för nationella prov, vanliga prov, diagnostiska prov, tentamen, hemtentamen, inlämningsuppgifter, läxuppgifter, glossförhör, duggor och liknande kunskapsutvärdering. Dugga säkerställer en objektiv utvärdering. För att ingen ung människa ska utvärderas utifrån utseende, efternamn, handstil eller uppträdande utan endast på grund av den kunskap individen har. Det blir också rätt i den meningen att individen själv kan förstå vad hen kan, och vilken ny kunskap som behöver inhämtas.

Vid utvecklingen utgick vi bland annat från lärare som inte var särskilt kunniga om IT, datorer och liknande. För eleven handlar det om att lära sig. För läraren blir det rätt eftersom Dugga tillser att relevant lagstiftning följs såsom exempelvis skollagen (2010:800), högskoleförordningen (1993:100) samt dataskyddsförordningen (2017/18:105) allmänt kallad GDPR.

Vårt antagande var att om vi kunde bygga ett digitalt provsystem som var så användarvänligt och enkelt att använda att även mindre datorvana pedagoger med lätthet kunde använda plattformen skulle det vara väldigt lätt för, i sammanhanget, datorvana pedagoger att snabbt komma igång med Dugga.

mars - NP

mars - np

Ett brev från våra grundare

Dear Nobel Laureates,

Congratulations!

You are our heroes as your achievements and discoveries have conferred great benefits to humankind. From how cells adapt to changes in levels of oxygen to our ability to fight global poverty. We, like you, have a vision of a better world and believe in improving society through knowledge, science and humanism.

“In every school, each student deserves equal opportunities”

 

Dugga har utvecklats av pedagoger med mångårig erfarenhet av det svenska skolväsendet

Skolor, lärare och elever har varit med i utformandet av plattformen. Dugga är en Spinoff från ett forsknings- och utvecklingsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Umeå Universitet, HAN University of Applied Sciences och Stics Research.

Som det enda digitala provsystemet i Sverige erhöll Dugga, i konkurrens, forskningsfinansiering från myndigheten Vinnova, under näringsdepartementet, genom initiativet “Framtidens skola”. I direktiven betonades särskilt att basera systemet på akademisk forskning på samma sätt som skolsystemet i allmänhet bygger på vetenskaplig forskning. Dugga är exakt det. Baserat på vetenskaplig forskning, utvecklat tillsammans med skolor, lärare och elever.

Pedagogiska workshops

Vi håller regelbundet pedagogiska workshops och inspirations-föreläsningar. Intresserad?

Välkommen att kontakta oss!

Hur kan vi med hjälp av teknologi förbättra lärande i skolan?

Digital transformation inom kunskapsutvärdering
Ledarskap vid införande av digitala verktyg i skolan
Nya vägar till förbättrad kunskapsutvärdering
Kunskapsutvärdering, vart är vi på väg?
Digitala prov, hur gör man?

Kontakta oss

Torsgatan 39, 113 62 Stockholm

Länkar

Logga in

Dugga Plugga

Nyheter

Hur hanterar vi din data

Support

Dugga API

© 2020 Dugga. All rights reserved.